ЗМIСТ: Педагогiка, психологiя та медико-бiологiчнi проблеми фiзичного виховання i спорту, 2011, N2
СОДЕРЖАНИЕ: Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта, 2011, N2

rus eng
Формат PDF (3,9 Мб - полнотекстовая версия журнала)
→ Содержание на Open Journal Systems (OJS)
N PDF Автор (ы) Название Год, N Стр.
1. Артюшенко А.О.Мотиваційна мобільність як складова функціональної структури довільного управління руховою діяльністю 2011.-N2.3
2. Афонін В.М.Спеціальна (вестибулярна) підготовка військовослужбовців 2011.-N2.7
3. Бичук І.О., Альошина А.І.Вплив програми профілактики плоскостопості на біомеханічні характеристики стопи дошкільнят 2011.-N2.10
4. Бородин Ю.А.Эволюция вооружения, поколений войн, тактики и средств специальной физической подготовки военнослужащих 2011.-N2.14
5. Волков В.Л.Планування педагогічних впливів різної спрямованості в умовах особистісно-розвивального навчання студенток засобами систематизованої фізичної підготовки 2011.-N2.18
6. Григус І.М.Досягнення контролю бронхіальної астми на етапі медичної реабілітації 2011.-N2.24
7. Григус І.М.Результати проведення фізичної реабілітації хворих на хронічний гастрит 2011.-N2.28
8. Губка П. І.Вплив особливості дихання на психофізичну підготовку студентів-медиків 2011.-N2.31
9. Давиденко Е.В., Билецкая В.В.Факторная структура функционального состояния детей младшего школьного возраста 2011.-N2.34
10. Завацька Л.А., Сотник Ж.Г., Ільків О.С.Формування конкурентоспроможності фахівців галузі фізичної культури і спорту у вищих навчальних закладах недержавної форми власності 2011.-N2.39
11. Ермаков С.С., Русланов Д.В., Прусик Кристоф.Новые технологии: оздоровительные упражнения комплексной направленности без использования тренажеров 2011.-N2.45
12. Жирак Л.М.Туризм і краєзнавство як засіб суспільної адаптації та інтеграції дітей з особливими потребами 2011.-N2.50
13. Коваленко О. П., Захаріна Є. А.Розвиток тактичного мислення у баскетболісток на начальних етапах підготовки 2011.-N2.53
14. Козина Ж., Ермаков С., Прусик Кристоф.Динамическая гимнастика для новорожденных и грудных детей как фактор активизации физического и психофизиологического развития 2011.-N2.57
15. Кубович О.В., Поташнюк Р.З., Самковська М.С. Педагогіка здоров'я: використання здоров'язбережувальних методик дослідження в практичній діяльності майбутніх фахівців здоров'я людини 2011.-N2.70
16. Лук'янченко М.І.Проблеми формування здорового способу життя: нормативно-правові аспекти 2011.-N2.75
17. Маглеваный А.В., Шимечко И.М., Боярчук А.М., Иваночко О.Ю.Характеристика показателей кардиореспираторной системы студентов, занимающихся гиревым спортом 2011.-N2.78
18. Маракушин А.І., Попов Ф.І., Куцевол Р.В. Аналіз досвіду підготовки військовослужбовців до рукопашного бою в зарубіжних арміях 2011.-N2.81
19. Мут'єв А.В. Рівень знань про олімпійський рух школярів та юних спортсменів в Автономній Республіці Крим 2011.-N2.85
20. Нікітенко С.А., Нікітенко А.О., Нікітенко А.А. Фактори впливу на силу ударів боксерів та футболістів на етапі попередньої базової підготовки 2011.-N2. 88
21. Ольховий О.М., Корчагін М.В., Красота В.М. Часовий вплив військово-професійної діяльності на фізичний розвиток та функціональний стан військовослужбовців-операторів 2011.-N2.92
22. Печко О.М.Педагогічні і конфліктні ситуації вчителя фізичної культури 2011.-N2.95
23. Пилипець О.В.Стан і шляхи удосконалення методичної підготовленості курсантів Академії внутрішніх військ МВС України 2011.-N2.98
24. Пліско В. І., Бондаренко В. В.Алгоритм дій майбутнього офіцера міліції в умовах зіткнення зі злочинцем, озброєним холодною зброєю 2011.-N2.101
25. Попичев М.И.Отбор и развитие перспективных спортсменов с учетом индивидуальных морфологических особенностей 2011.-N2.105
26. Ригас Т.Є.Порівняльний аналіз розвитку станової сили у студентів із різних територіально-адміністративних зон 2011.-N2.108
27. Сергієнко Ю.П., Антоненко С.А., Лаврентьєв О.М.Удосконалення професійно-прикладної підготовки оперативних працівників правоохоронних органів України 2011.-N2.111
28. Статьев С.И.Психофизическое развитие глухих детей младшего школьного возраста 2011.-N2.115
29. Тимченко А.М.Розвиток особистості в структурі навчання 2011.-N2.118
30. Турчина Н.І., Коробейнікова Л.Г.Особливості фізичного психофізіологічного розвитку у дітей препубертатного віку 2011.-N2.121
31. Футорный C.М., Кашуба В.А.К проблеме формирования основ здорового образа жизни студентов в процессе физического воспитания 2011.-N2.127
32. Черняков В.В.Формування професійної компетентності майбутніх вчителів фізичної культури засобами педагогічних ситуацій 2011.-N2. 131
33. Щелкунов Д.А.Інноваційні педагогічні технології виховання в учнів із вадами зору особистісно-ціннісного відношення до здоров'я 2011.-N2.134
34. Бекрис Е., Жиованис В., Анагностакос К., Дафопулу Ж., Суглис А., Сотиропулос А.Исследование возможных изменений к биохимическим индексам относительно специфических форм упражнений (футбол, плавание и др.) в детстве 2011.-N2.140


Учредители: Харьковское областное отделение национального олимпийского комитета Украины; ХГАДИ
Главный редактор: Ермаков С.С.

sportart@gmail.com