ЗМIСТ: Педагогiка, психологiя та медико-бiологiчнi проблеми фiзичного виховання i спорту, 2010, N12
СОДЕРЖАНИЕ: Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта, 2010, N12

rus eng
Формат PDF (1,9 Мб - полнотекстовая версия журнала)
→ Содержание на Open Journal Systems (OJS)
N PDF Автор (ы) Название Год, N Стр.
1. Ажиппо О.Ю. Модульно-рейтингова технологія навчання як основна умова успішної підготовки вчителя в системі індивідуалізованого навчання 2010.-N123
2. Ахметов Р.Ф., Романчук В.М., Пронтенко К.В., Боярчук О.М. Силова підготовка спортсменів-гирьовиків та її зв'язок з ефективністю тренувального процесу 2010.-N127
3. Бибик Р.В., Гончарова Н.Н., Хабинец Т.А. Характеристика показателей физического развития женщин первого зрелого возраста 2010.-N1211
4. Борейко Н.Ю. Організація здоров'язберігаючого навчального процесу у вищій школі в сучасних умовах 2010.-N1215
5. Бородін Ю.А. Фізкультурно-спортивне мікросередовище та ефективність фізичної підготовки курсантів ВВНЗ інженерно-операторського профілю 2010.-N1219
6. Віндюк А.В. Професійна підготовка майбутніх фахівців для індустрії гостинності у Сполучених Штатах Америки 2010.-N1222
7. Ворожбіт В.В. Духовно-моральне виховання молоді у спадщині М.І. Пирогова 2010.-N1227
8. Гализдра А.А. Здоровье и массовая физическая культура: методологические аспекты 2010.-N1232
9. Гончар О.В. Роль мотивації у розвитку ідеї педагогічної взаємодії учасників навчального процесу в системі вищої школи 2010.-N1235
10. Грибок Н.М. . Зміст і особливості формування культури здоров'я студентів спеціальної медичної групи у процесі теоретичної підготовки з фізичного виховання 2010.-N1239
11. Даджани Д. . Методы интегральной оценки физического развития школьников 7-10 лет Республики Кипр 2010.-N1242
12. Драгнєв Ю.В. Професійний розвиток майбутнього вчителя фізичної культури у світлі реформування вищої фізкультурної освіти в Україні 2010.-N1245
13. Завидівська Н.Н., Ополонець І.В. Соціалізація у фізкультурно-оздоровчій освіті: трактування понять, проблеми, перспективи 2010.-N1248
14. Каленіченко О.В., Кудій Л.І., Безрукавий Р.В. Зміни варіабельності серцевого ритму у студентів-спортсменів з різною спрямованістю тренувального процесу при тривалому розумовому навантаженні 2010.-N1252
15. Коваленко Ю.О. Вивчення динаміки рівня фізичної підготовленості студентів 2010.-N1256
16. Колос Н.А., Малинский И.Й., Яременко В.В. Особенности морфофункционального развития студентов 2010.-N1259
17. Костюнін А.В. Визначення змін показників фізичної та технічної підготовленості гравців у футзал ІІІ-го розряду на протязі річного макроциклу 2010.-N1262
18. Кравчук Т.М., Санжарова Н.М., Голенкова Ю.В., Литовко Т.В. Виховання рухово-пластичної виразності на етапі спеціалізованої базової підготовки в художній гімнастиці 2010.-N1265
19. Кравчук Т.М., Шахов В.Р., Губіна І.Ю., Гусляєва О.Ю., Рядинська І.А. Оздоровчі можливості використання аеробіки в старших класах загальноосвітньої школи 2010.-N1268
20. Лук'янченко М.І. Становлення теорії та практики фізичного виховання в радянській Україні через призму реформаторської педагогіки (1920 - 1930 рр.) 2010.-N1272
21. Лядська О.Ю. Застосування комп'ютерної програми "Fitball training" для удосконалення організації фізкультурно-оздоровчих занять з жінками першого зрілого віку із застосуванням фітболу 2010.-N1276
22. Медведєва І.М. Інноваційні технології навчання майбутніх тренерів-викладачів з фігурного катання на ковзанах 2010.-N1280
23. Огарь Г.О., Санжаров В.А., Ласиця В.І. Спеціальна фізична підготовка кваліфікованих борців протягом макроциклу в умовах вищого навчального закладу 2010.-N1286
24. Ольховий О.М., Корчагін М.В., Красота В.М.. Вплив військово-професійної діяльності на фізичну підготовленість, розвиток, фізичний та функціональний стан військовослужбовців-операторів 2010.-N1289
25. Ост'янов В.Н., Гриб А.І., Копачко О.В. Змагальна діяльність боксерів важких і легких вагових категорій 2010.-N1294
26. Попичев М.И. Педагогический анализ учебного процесса по физическому воспитанию в юридическом вузе 2010.-N1299
27. Приходько С.І. Розвиток станової сили у студентів технічних спеціальностей 2010.-N12103
28. Прусик Кристоф, Ермаков С.С., Козина Ж.Л.Система физической подготовки женщин в период беременности к естественному рождению здоровых детей 2010.-N12106
29. Романчук С.В., Боярчук О.М., Романчук В.М. Сучасний стан та перспективні напрямки вдосконалення фізичної підготовки у сухопутних військах 2010.-N12125
30. Семенова О.Є., Афонін В.М. Комплексний контроль фізичної підготовленості молоді у вищих навчальних закладах 2010.-N12129
31. Сичов С.О. Прилучення студентської молоді до цінностей фізичної культури в процесі атлетичного тренування 2010.-N12132
32. Сітовський А.М. Фізичний розвиток підлітків залежно від темпів їх біологічного дозрівання 2010.-N12135
33. Слюсарчук В.В. Стан сформованості та складові інтересу третьокласників до занять фізичними вправами 2010.-N12140
34. Смолюк С.В. Проблеми психолого-педагогічної адаптації студентів до умов навчання у вищому закладі освіти 2010.-N12143
35. Сухобок О. Ю. Психолого-педагогічні аспекти застосування інформаційно-комунікаційних технологій у процесі професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури 2010.-N12146
36. Турчина Н.І., Коробейніков Г.В., Попадюха Ю.А. Дослідження здоров'я та рівня фізичного розвитку у студентів 2010.-N12150
37. Усатова І.А. Сформованість окремих показників у структурі психофізичного потенціалу професійного розвитку студентів вузу 2010.-N12153
38. Чернієнко О.А., Григус І.М. Зміни функціонального стану організму студенток під впливом засобів фізичного виховання і апітерапії 2010.-N12156
39. Шаленко В.В., Перцухов А.А. Динаміка рухових здібностей футболістів 12-15 років 2010.-N12160
40. Юрченко О. Є. Хатха-йога у фізичній реабілітації при початкових ступенях екзогенного ожиріння 2010.-N12163
41. Яшна О.П. Характеристика дітей як суб'єктів навчання адаптивній фізичній культурі в умовах центрів соціальної реабілітації 2010.-N12168
42. Zdzieszy?ski A., Skowron J., Ni?nikowski T., Bo?oban W. Eksperymentalne uzasadnienie autorskiego programu rozwoju i doskonalenia wyobra?e? ruchowych studentуw AWF pierwszego roku przy nauczaniu ?wicze? gimnastycznych 2010.-N12169


Founders: Kharkov regional branch of national olympic committee of Ukraine. Publishing house KSADA. Editor-in-chief: Sergey Yermakov.
sportart@gmail.com