ЗМIСТ: Педагогiка, психологiя та медико-бiологiчнi проблеми фiзичного виховання i спорту, 2010, N9
СОДЕРЖАНИЕ: Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта, 2010, N9

rus eng
Формат PDF (2,0 Мб - полнотекстовая версия журнала)
→ Содержание на Open Journal Systems (OJS)
N PDF Автор (ы) Название Год, N Стр.
1. Апшай Н.І. Інтелектуалізація навчального процесу у ВНЗ в умовах розвитку інформатизації 2010.-N9.3
2. Балацька Л.В. Покращення психофізичного стану старших дошкільників з урахуванням особливостей їх рухової асиметрії як педагогічна проблема 2010.-N9.8
3. Бибик Р.В., Гончарова Н.Н., Хабинец Т.А. Структура мотивации к физкультурно-оздоровительной деятельности женщин первого зрелого возраста 2010.-N9.12
4. Бітко C.М., Мохунько О.Д. Дослідження функціонального стану систем забезпечення руху у футболістів на різних етапах тренувального процесу 2010.-N9.15
5. Бондар Т. В. Клініко-фізіологічне обґрунтування застосування лікувальної фізичної культури в реабілітації хворих на виразкову хворобу шлунка та дванадцятипалої кишки 2010.-N9.18
6. Воронянская Л.К., Евсютина В.Б. Физическая реабилитация больных шейным остеохондрозом 2010.-N9.22
7. Ганчар А.И. Результаты оценивания обобщенных гендерных отличий результатов выступления сильнейших пловцов на престижных соревнованиях 2010.-N9.25
8. Глущенко Н.В., Маліков М.В. Корекція функціонального стану студентів 19-20 років засобами кондиційного тренування (на прикладі плавання) 2010.-N9.29
9. Івчатова Т.В. Інформаційні технології у фізичному вихованні студентської молоді 2010.-N9.34
10. Качуровський Д.О. Особливості спортивного плавання у світлі ідей і принципів сучасної системи класифікації видів спорту 2010.-N9.37
11. Коновалов В.В. Дослідження ефективності впровадження моделі структурно-функціонального управління системою фізичної підготовки військовослужбовців служби безпеки україни 2010.-N9.41
12. Ли Бо. Изменение срочных адаптационных реакций кардиореспираторной системы под воздействием экспериментальной программы тренировочных средств в спортивных танцах 2010.-N9.44
13. Лошицька Т.І. Аналіз ефективності методу тестування у навчальному процесі зі спортивно-орієнтованих дисциплін 2010.-N9.50
14. Лошицька Т.І. Результати оцінки інтегрального компонента здоров'я студентів 2010.-N9.53
15. Лук'янченко М.І. Антиалкогольна пропаганда як складова формування здорового способу життя на початку ХХ ст.: Історико-педагогічний дискурс 2010.-N9.56
16. Марченко О.Ю. Вплив спеціально організованої рухової активності на формування цінностей індивідуальної фізичної культури студентів 2010.-N9.61
17. Нікольський А. Ю. Диференційний підхід в формуванні плавальних умінь та навичок студенток 2010.-N9.65
18. Попов С.В. Інтеграційний компетентнісний підхід до оцінювання якості навчання курсантів ВНЗ МВС України 2010.-N9.68
19. Ровная О.А., Ильин В.Н. Особенности адаптивных реакций системы дыхания высококвалифицированных спортсменок синхронного плавания во время интервальной гипоксической тренировки (ИГТ) 2010.-N9.71
20. Ровный А. С. , Бурень Н. В. Динамика функционального состояния зрительной сенсорной системы у студентов технических специальностей в процессе учебного дня 2010.-N9.74
21. Cаєнко В. Г., Мишельман С. В. Оптимальне співвідношення обсягів тренувальних навантажень в одноцикловому експериментальному періоді підготовки тхеквондистів високої кваліфікації 2010.-N9.77
22. Cидорова Т.В. Методика прискореного навчання техніці лижного спорту студентів другого курсу спортивного вузу 2010.-N9.80
23. Cидорченко К.М. Категорія "здоров'я": загальні поняття та методи оцінки у фізичному вихованні у загальноосвітніх навчальних закладах 2010.-N9.83
24. Стех М., Скробецки Ю., Ожеховська М. Оценка осанки тела квалифицированных волейболисток 2010.-N9.86
25. Томащук В.С., Ільїн В.М., Михайлович М.М. Оцінка сенсорного компоненту психофізіологічного стану висококваліфікованих борців в динаміці наростаючої працездатності 2010.-N9.90
26. Трубавіна І.М. Проблеми і шляхи підготовки майбутніх педагогів до роботи в дитячих оздоровчих таборах 2010.-N9.93
27. Фабро І.М. Реабілітаційна педагогіка: етимологія поняття і генезис науково-педагогічного напряму 2010.-N9.96
28. Шапран О.І., Шапран Ю.П. Створення інноваційного освітнього середовища в процесі професійної підготовки майбутнього вчителя 2010.-N9.101
29. Юхимук В., Вацеба О.М., Герцик М. До понятійного тлумачення термінів "олімпійська освіта" і "олімпійське виховання" 2010.-N9.109
30. Prusik K., Zaporozhanov V., Prusik K., Gorner K. Rekreacyjne uprawianie nordic walking a jakość życia osуb w wieku 60-70 lat 2010.-N9.112


Founders: Kharkov regional branch of national olympic committee of Ukraine. Publishing house KSADA. Editor-in-chief: Sergey Yermakov.
sportart@gmail.com