ЗМIСТ: Педагогiка, психологiя та медико-бiологiчнi проблеми фiзичного виховання i спорту, 2010, N4
СОДЕРЖАНИЕ: Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта, 2010, N4

rus eng
Формат PDF (2,3 Мб - полнотекстовая версия журнала)
→ Содержание на Open Journal Systems (OJS)
N PDF Автор (ы) Название Год, N Стр.
1. Андрійчук О.Я., Григус І.М.Аналіз стану захворюваності та поширеності хвороб кістково-м'язової системи в Україні та Волинській області 2010.-N4.3
2. Васильченко Л.В.Дидактичні можливості комп'ютерних комунікацій - основа дидактичної моделі підвищення кваліфікації педагогів за дистанційною формою 2010.-N4.8
3. Волошин О.Р.Педагогічні принципи та їх роль у формуванні валеологічної освіти на західноукраїнських землях 1918 - 1939 рр. 2010.-N4.12
4. Гавришко С.Г.Динаміка розвитку рухових здібностей, психофізіологічних та функціональних можливостей хлопчиків 4-6 років 2010.-N4.16
5. Гончар О.В.Розвиток дефініції педагогічна взаємодія учасників навчального процесу 2010.-N4.20
6. Дрізуль А.В.Використання дидактичних ігор у викладанні інтегрованого курсу "Основи здоров'я" 2010.-N4.25
7. Єрмакова Тетяна.Етапи розвитку ідей формування здорового способу життя старшокласників у вітчізняній педагогіці (друга половина ХХ століття) 2010.-N4.29
8. Золочевський В.В., Рощенко О.О.Формування духовної культури майбутніх учителів фізичного виховання 2010.-N4.37
9. Зубаль Майя.Темпи приросту фізичних якостей хлопців старшого шкільного віку різних соматотипів (факторний аналіз) 2010.-N4.41
10. Іванченко Л.П.Теоретичні і технологічні основи структурування педагогічної моделі формування у учнів загальноосвітньої школи мотивації до систематичних занять фізичною культурою 2010.-N4.46
11. Індика С. Я., Ягенський А. В.Обізнаність хворих після інфаркту міокарду про роль фізичної активності у вторинній профілактиці та чинники, що її визначають 2010.-N4.52
12. Іонова О.М.Становлення й розвиток людини: антропософський підхід 2010.-N4.56
13. Клопов Р.В.Практика застосування комп'ютерного програмного забезпечення для оптимізації навчально-тренувального процесу у вищій фізкультурній освіті 2010.-N4.64
14. Коробейніков Г.В., Петров Г.С., Улізько В.М.Розумова працездатність студентів вищого навчального закладу 2010.-N4.68
15. Лишевська В.М.Нормативи диференціальної оцінки розвитку швидкісних здібностей студентів 2010.-N4.73
16. Лук'янова Ю.С.Питання науково-методичного забезпечення формування готовності майбутніх інженерів-педагогів до використання здоров'язберігаючих технологій у професійній діяльності 2010.-N4.80
17. Максименко І.Г.Оцінка ефективності підходів до побудови етапу спеціалізованої базової підготовки у спортивних іграх 2010.-N4.84
18. Маляр Е.І., Лебідь М.Р.Педагогічні умови реалізації програми розвитку професійно важливих якостей студентів економічних спеціальностей засобами футболу 2010.-N4.87
19. Матвієнко І.С.Визначення оптимальної технології і моделі відбору дітей на початковому етапі багаторічного удосконалення (на прикладі веслування на байдарках і каное) 2010.-N4.90
20. Міщук Д.М., Бойко Г.Л., Анікеєнко Л.В., Єфременко В.М.Досвід використання новітніх технологій в організаційному та методичному забезпеченні дисципліни "Фізичне виховання" у національному технічному університеті України "КПІ" 2010.-N4.94
21. Нагорна О.Б.Соціологічне дослідження сімей, в яких є діти з затримкою рухового розвитку 2010.-N4.100
22. Нечипоренко Л.А.Формування особистісних досягнень підлітків у процесі фізичного виховання 2010.-N4.104
23. Петрук І.Д.Підвищення ефективності процесів відновлення під час підготовки спортсменів з стрільби кульової 2010.-N4.108
24. Подоляка А.Є.Проблеми комп'ютеризації галузі дошкільного виховання 2010.-N4.112
25. Попрошаєв О.В., Чумаков О.В., Зінченко С.Г., Курячий С.В.Аналіз соматичного здоров'я студентів-юристів перших курсів з 2007 по 2009 роки 2010.-N4.115
26. Саєнко В.Г., Теплий В.М.Фізичні якості юних тхеквондистів 2010.-N4.119
27. Самодай В.І.Психологічні особливості юнаків у процесі відбору до пляжного волейболу 2010.-N4.122
28. Свістельник І.Р.Веб-сайт ВНЗ фізкультурного профілю як інструмент інформаційного забезпечення фахівців галузі фізичної культури і спорту 2010.-N4.125
29. Сергієнко Т.М.Соціально-педагогічні аспекти дезадаптації особистості у військовому середовищі 2010.-N4.128
30. Сікура А.Й.Вплив на стан здоров'я та безпечність виконання дій ідеомоторики та аутотренінгу на заняттях з фізичного виховання 2010.-N4.133
31. Синиця А.В.Шляхи вдосконалення методики розвитку швидкості у футболістів 2010.-N4.137
32. Степанко А.В., Огнистий А.В., Бірюков О.В.Шляхи покращення підготовки вчителів початкових класів до фізичного виховання молодших школярів 2010.-N4.140
33. Тріфан О.М.Міжнародний досвід волейболістів Закарпаття 2010.-N4.143
34. Фролова Наталія.Використання легкоатлетичних вправ у процесі формування спортивного стилю життя молодших школярів 2010.-N4.147
35. Ходинов В.Н., Новак С.Б.Перспектива использования дополнительной возможности для восстановления работоспособности во время физической тренировки 2010.-N4.150
36. Шадріна А.В.Психологічні засади проблеми креативного потенціалу 2010.-N4.157
37. Шварц А., Хамера М.Протокол наблюдений и оценки эффективности действий вратаря в футболе 2010.-N4.161
38. Шкребтій Ю.М., Футорний C.М.Корекція функціонального стану організму спортсмена у сучасній спортивній медицині 2010.-N4.167
39. Anna Romanowska-Tolloczko, Irena Bartusiak, Agata Nowak.The comparison of self-esteem and psychological sex among female students of different universities 2010.-N4.171


Founders: Kharkov regional branch of national olympic committee of Ukraine. Publishing house KSADA. Editor-in-chief: Sergey Yermakov.
sportart@gmail.com