ЗМIСТ: Педагогiка, психологiя та медико-бiологiчнi проблеми фiзичного виховання i спорту, 2010, N3
СОДЕРЖАНИЕ: Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта, 2010, N3

rus eng
Формат PDF (3,1 Мб - полнотекстовая версия журнала)
→ Содержание на Open Journal Systems (OJS)
N PDF Автор (ы) Название Год, N Стр.
1. Бабий В.Г.Влияние систематических занятий большим теннисом на уровень физической работоспособности и функционального состояния организма мальчиков и девочек 12-14 лет 2010.-N3.3
2. Бєлікова Н.О.Основні аспекти професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичної реабілітації у Польщі 2010.-N3.7
3. Бондаренко В.В.Компоненти успішності виконання захисних дій при нападі супротивника озброєного холодною зброєю 2010.-N3.11
4. Ван Сюе Мань.Отношение населения к некорым аспектам физкультурно-оздоровительной деятельности 2010.-N3.14
5. Гац Г.О.Методика формування діагностичної компетентності майбутніх учителів фізичної культури 2010.-N3.18
6. Гречуха С.В., Безкопильний О.О., Коваленко С.О. Вплив додаткового опору повітряному потоку на параметри функціонування системи зовнішнього дихання кваліфікованих веслярів 2010.-N3.21
7. Єзерський В.І.Оцінка моделі фізичного виховання в літньому оздоровчому таборі, спрямованої на виховання у підлітків інтересу до занять фізичними вправами 2010.-N3.25
8. Завальнюк Вячеслав.Организационно-методические аспекты совершенствования современной системы хоккея на льду 2010.-N3.28
9. Клименко А.І.Координаційні здібності в структурі спеціальної рухової підготовленості єдиноборців 2010.-N3.33
10. Кравчук Я. І.Фізичний розвиток учнів початкових класів з різним рівнем навчальних досягнень 2010.-N3.36
11. Курилюк С.І., Фотуйма О.Я.Ефективність використання психологічного тренінгу в системі підготовки юних дзюдоїстів 2010.-N3.39
12. Любієва В.А.Кодова система запису техніко-тактичних дій бадмінтоністів 2010.-N3.46
13. Максименко І.Г.Етап попередньої базової підготовки у спортивних іграх: експериментальне визначення ефективності традиційної системи тренування 2010.-N3.49
14. Осадчий В.В.Інформаційно-комунікаційні технології у професійній підготовці магістрів - майбутніх учителів 2010.-N3.52
15. Островський М.В., Чаплінський М.М., Полегойко М.Б., Максимова Н.В., Дунець-Лесько А.В.Розвиток силових якостей кваліфікованих ватерполістів 2010.-N3.56
16. Перепльотчиков Д.О.Методика діагностики рівня професійної готовності майбутніх фахівців фізичного виховання і спорту до організації діяльності ДЮСШ 2010.-N3.63
17. Печко О.М.Активні методи навчання в системі підготовки фахівців з фізичного виховання 2010.-N3.67
18. Романчук О.П., Гречко О.Д., Перевощиков Ю.О.Вегетативна регуляція діяльності серцево-судинної системи дівчат препубертатного віку, які займаються танцювальною аеробікою 2010.-N3.71
19. Сергиенко Л.П., Лишевская В.М.Методы спортивной генетики: дерматоглифический анализ пальцев и подошв ног человека (сообщение 3) 2010.-N3.75
20. Сердюк Д.Г., Черненко А.Є., Губрієнко О.А.Деякі аспекти керування командою у гандболі 2010.-N3.79
21. Сичов С.О.Педагогічні умови прилучення студентської молоді до цінностей фізичної культури на обов'язкових заняттях 2010.-N3.82
22. Соколова О.В.Использование дозированных физических нагрузок в повышении физического здоровья и функционального состояния кардиореспираторной системы организма студентов 18-19 лет 2010.-N3.86
23. Стасюк Р.М. Востоцька І.Ф. Осіпова І.Л.Вплив фізичного виховання на гармонійний розвиток особистості 2010.-N3.89
24. Степанюк Світлана, Ломака Жанна, Бажанова Вікторія.Особливості діяльності осіб з вадами розумового розвитку у Херсонському відділенні Інваспорт 2010.-N3.92
25. Тавальбех Алі.Стратегії перетворень інформаційно-технологічного базису бібліотек 2010.-N3.95
26. Тавальбех Серхан Алі.Мультимедійні технології в університетських бібліотеках: можливості та завдання 2010.-N3.98
27. Тершак Н.М.Корекція вегетативного дисбалансу у хворих на метаболічний синдром засобами фізичної реабілітації 2010.-N3.101
28. Тимошенко О.В.Організація навчального процесу майбутніх фахівців фізичного виховання і спорту на основі інтегрованих курсів 2010.-N3.105
29. Тімощенко О.В.Оперативна діагностика адаптації серця до фізичних навантажень на основі штучних нейронних мереж 2010.-N3.110
30. Топилко Н. Я.Особливості впливу виробничого навчання на фізичний стан та здоров?я учнів професійно-технічної освіти 2010.-N3.113
31. Тыманьски Р., Смульский В., Хуциньски Т.Соматические характеристики и эффективность технико-тактических действий баскетболистов на этапе специализированной базовой подготовки 2010.-N3.117
32. Усыченко В.В., Бышевец Н.Г.Анализ использования технологии баз данных в физическом воспитании и спорте 2010.-N3.121
33. Харченко Т.П.Аналіз результатів впровадження експериментальної методики комплексного розвитку рухових якостей і засвоєння елементів техніки фігурного катання юних фігуристів 7-9 років 2010.-N3.124
34. Химич И.Ю.Физкультурно-спортивная активность студенческой молодежи и определяющие ее факторы 2010.-N3.127
35. Холодний О.ІСтавлення школярів міста Краматорськ до шкідливих звичок 2010.-N3.130
36. Хомко І.Г.Системний підхід щодо професійно-орієнтаційної роботи з абітурієнтами вищих навчальних закладів фізкультурного профілю України 2010.-N3.134
37. Хорошуха М.Ф.Про можливості визначення фізичної працездатності юних спортсменів в умовах спортивних тренувань (на прикладі проби з бігу) на основі виконання одного субмаксимального навантаження 2010.-N3.138
38. Хохлова Л.А.Ставлення школярів до деяких аспектів розподілу навчального матеріалу з фізичної культури між предметами шкільної програми 2010.-N3.142
39. Черненко О.Є., Гурєєва А.М.Вплив занять різними видами оздоровчої аеробіки на рівень фізичної підготовленості дівчат 18-20 років 2010.-N3.145
40. Яворська Т. Є.Особливості прогнозування результативності спортсменів як фактора підвищення ефективності навчально-тренувального процесу 2010.-N3.148
41. Vysochina N.The influence of self-esteem on the emotional state of an athlete as personality 2010.-N3.151


Founders: Kharkov regional branch of national olympic committee of Ukraine. Publishing house KSADA. Editor-in-chief: Sergey Yermakov.
sportart@gmail.com