ЗМIСТ: Педагогiка, психологiя та медико-бiологiчнi проблеми фiзичного виховання i спорту, 2010, N1
СОДЕРЖАНИЕ: Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта, 2010, N1

rus eng
Формат PDF (2,5 Мб - полнотекстовая версия журнала)
→ Содержание на Open Journal Systems (OJS)
N PDF Автор (ы) Название Год, N Стр.
1. Бабич В.І., Зайцев В.О., Нечаєва О.В.Підготовка майбутніх учителів основ здоров'я як важлива умова виховання здорової молоді 2010.-N1.3
2. Бачинська Н.В., Кощєєв О.С.Контроль загальної та спеціальної фізичної підготовленості тхеквондистів 12-13 років 2010.-N1.6
3. Безверхня Г.В., Маєвський М.І.Формування ціннісних орієнтацій в процесі фізичного виховання студентів 2010.-N1.10
4. Безкоровайний Д.О.Базова система тренування та система безпосередньої підготовки до змагань в армспорті 2010.-N1.13
5. Блавт О.З.Плавання як метод позбавлення хвороби ожиріння студентів спеціального медичного відділення в умовах вузу 2010.-N1.17
6. Бочкова Н.Л.Дозування фізичних навантажень в фізкультурно-оздоровчих заняттях для осіб з надлишковою масою тіла 2010.-N1.26
7. Власов Г.В.Фізичне виховання як основа професійного становлення фахівців медичних закладів 2010.-N1.29
8. Вовченко І.І., Тунік Н.Ц., Стаднік Т.В.Стан здоров'я студентів коледжів 2010.-N1.33
9. Гаврилова Н.М., Бочкова Н.Л.Профілактика та корекція порушень постави на обов'язкових заняттях фізичною культурою на відділенні легкої атлетики 2010.-N1.36
10. Гаврилюк А.П.Організація фізичного виховання в групах продовженого дня з врахуванням динаміки працездатості школярів 2010.-N1.39
11. Гордієнко Ю.В.Самоаналіз фізіологічних особливостей організму жінок, які спеціалізуються в пауерліфтингу 2010.-N1.43
12. Дьоміна Ж.Г.Критерії оцінювання успішності майбутніх вчителів музики з дисципліни "Фізичне виховання" у вищих закладах освіти 2010.-N1.47
13. Десятнікова Н.В., Десятніков Г.О.Можливість занять спортом студентам з гіпотонічними проявами 2010.-N1.51
14. Дядечко І. Є.Особливості прояву якостей особистості у гандболістів різної статі 2010.-N1.56
15. Єфімова В.М.Здоров'язбережувальні технології у контексті педагогічних досліджень 2010.-N1.57
16. Жук Г.О.Аналіз підходів до розподілу учнів на медичні групи для занять фізичною культурою у загальноосвітній школі 2010.-N1.61
17. Іонова О.М., Партола В.В.Р. Штайнер про розвиток інтелектуальної сфери молодших школярів 2010.-N1.64
18. Кайдалова Л.Г.Організація та контроль самостійної роботи студентів 2010.-N1.67
19. Кашуба В.О., Гончарова Н.М.Сучасні підходи до моніторингу фізичного стану школярів у процесі фізичного виховання 2010.-N1.71
20. Коханець П.П.Взаємозв'язки показників фізичного розвитку, функціональної підготовленості і психофізіологічних характеристик студентів-футзалістів 1 і 2 курсів 2010.-N1.74
21. Маслова О.В.Біологічне дозрівання - чинник, що обумовлює спеціальну працездатність і функціональні можливості юних баскетболісток 2010.-N1.79
22. Нагорна О. Б.Дослідження стану м'язового тонусу у дітей першого року життя з затримкою рухового розвитку 2010.-N1.84
23. Нестерова Т.В., Кожанова О.С.Фактори індивідуально-психологічної та психофізиологічної сумісності спортсменок при відборі в команди з групових вправ художньої гімнастики 2010.-N1.87
24. Никитенко А.О., Нікітенко С.А., Никитенко А.А.Фактори впливу на час рухової реакції та швидкість захисних дій боксерів на етапі попередньої базової підготовки 2010.-N1.91
25. Олешко В.Г., Антонюк О.В.Швидкісна характеристика структури руху системи "спортсмен-штанга" у важкоатлетів різної статі 2010.-N1.95
26. Пилипей Л.П., Шаповал М.С.Професійно-прикладна фізична підготовка студентів засобами хокею на траві 2010.-N1.100
27. Самокиш І.І.Факторна структура функціональних можливостей дівчаток молодшого шкільного віку 2010.-N1.105
28. Сергиенко Л.П., Лишевская В.М.Методы спортивной генетики: дерматоглифический анализ ладоней рук человека (сообщение 2) 2010.-N1.109
29. Стеценко А.І.Єдина спортивна класифікація України та розрядні норми в пауерліфтингу 2010.-N1.114
30. Таможська І. В.Проблема формування навичок аргументації студентів ВНЗ 2010.-N1.119
31. Ткаченко В.Б.Вплив віку, кваліфікації та періоду річного циклу на показники фізичної підготовленості біатлоністів 14-17 років 2010.-N1.123
32. Тріфан О.М.Програми з фізичного виховання в освітніх закладах Закарпаття 20-30 р.р. ХХ ст. 2010.-N1.128
33. Хіміч І.Ю.Удосконалення процесу оздоровчого плавання студентів в технічних вузах 2010.-N1.131
34. Чорнобай І.М., Кузь Т.В.Швидкість виконання технічних прийомів з м'ячем гравцями у міні-футбол команд майстрів та студентських команд 2010.-N1.134
35. Шаленко В.В., Перцухов А.А.Порівняльний аналіз показників фізичної підготовленості футболістів професійних команд різного рівня 2010.-N1.139
36. Шахненко В.І.Теорія і методика проведення профілактики дефіциту вітаміну а в учнів ЗНЗ 2010.-N1.142
37. Юхно Ю.О., Сергієнко К.М., Хмельницька І.В.Силові та швидкісно-силові якості важкоатлетів високої кваліфікації 2010.-N1.145
38. Włodzimierz Chodinow, Marcin Kaca.Wybrane determinanty wyniku sportowego w kajakarstwie wśród studentów politechniki Radomskiej 2010.-N1.149
39. Golbik Ewa.Wpływ zjawisk kryzysowych na proces wychowania dzieci i młodzieży. Część III. "Czynniki ogólnospołeczne modelujące procesy wychowawcze okresu transformacji " 2010.-N1.153
40. Golbik Ewa, Romanowska-Tołłoczko Anna.Cele wychowawcze okresu transformacji 2010.-N1.156
41. Romanowska-Tołłoczko Anna, Golbik Ewa.Autorytet rodziców a skuteczność oddziaływań wychowawczych 2010.-N1.159
42. Prystupa Tetyana, Rzepka Arkadiusz, Lara Wojciech.Wpływ przegrzania termicznego i ochłodzenia na zmiany wybranych wska źników fizjologicznych u męźczyzn 2010.-N1.162


Founders: Kharkov regional branch of national olympic committee of Ukraine. Publishing house KSADA. Editor-in-chief: Sergey Yermakov.
sportart@gmail.com