ЗМIСТ: Педагогiка, психологiя та медико-бiологiчнi проблеми фiзичного виховання i спорту, 2009, N11
СОДЕРЖАНИЕ: Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта, 2009, N11

rus eng
Формат PDF (3,3 Мб - полнотекстовая версия журнала)
→ Содержание на Open Journal Systems (OJS)
N PDF Автор (ы) Название Год, N Стр.
1. Афанасьєв В.В., Щербаченко В.К.Ідеомоторне тренування в настільному тенісі . 2009.-N11.3
2. Бутенко Т.О.Активні методи навчання у формуванні комунікативної компетентності студентів . 2009.-N11.6
3. Вихляєв Ю.М.Методика застосування ортопедичних устілок для корекції деформацій стопи . 2009.-N11.9
4. Воєнчук М.М.Зміст і особливості педагогічної діяльності "Полтавського товариства сприяння фізичному вихованню дітей" (кінець XIX- початок ХХ ст.) . 2009.-N11.12
5. Гончар О.В.Суперечності гуманізації та розвитку ідеї педагогічної взаємодії суб'єктів навчального процесу в освітньому просторі другої половини ХХ століття . 2009.-N11.15
6. Дорошенко Е.Ю.Передумови формування системи управління техніко-тактичною діяльністю в командних спортивних іграх та оптимізації її окремих чинників . 2009.-N11.20
7. Єрмакова Тетяна.Основні напрями формування здорового способу життя школярів у навчально-виховному процесі . 2009.-N11.27
8. Желєзний О.Д.Фізична реабілітація хворих з наслідками діафізарних переломів кісток гомілок у відновному періоді . 2009.-N11.32
9. Жукотинський К.К.Моральні переконання як складова формування фізичної культури учнів . 2009.-N11.36
10. Заневський І.П., Коростильова Ю.С., Михайлов В.В.Імітація латеральної складової польоту кулі на оптоелектронному стрілецькому тренажері . 2009.-N11.40
11. Корнілова Н.Ю., Захарова О.М.Аутогенне тренування як засіб психологічної підготовки в рукопашному бою . 2009.-N11.51
12. Корягін В.М., Блавт О.З., Цьовх Л.П.Плавання, як засіб реабілітації студентів із хворобами дихальної системи, які займаються у спеціальних медичних групах . 2009.-N11.54
13. Куртова Г.Ю.Біомеханічні знання у професійній підготовці майбутніх вчителів фізичної культури . 2009.-N11.60
14. Луканський В. В., Мацейко І. І.Відновлення рухливості надп'ятково-гомілкового суглобу після травм та хірургічних втручань . 2009.-N11.63
15. Моргунов О.А., Сагайдак С.М., Дорофєєва Т.І.Вплив оперативної корекції на техніко-тактичні дії у кікбоксерів . 2009.-N11.66
16. Мудрик І. П.Взаємозв'язки між показниками в загальнопдготовчих і спеціальнопідготовчих вправах спортсменів з карате-до на етапі спеціалізованої базової підготовки . 2009.-N11.69
17. Осадчий В.В.Засоби інформаційних технологій у професійній підготовці майбутніх учителів . 2009.-N11.72
18. Петрова О.О.Дистанційна технологія підвищення кваліфікації українських тренерів . 2009.-N11.78
19. Порчинська К.П., Мацейко І.І., Шерємєтьєва Ю.В.Фізична реабілітація спортсменів після травм колінних суглобів . 2009.-N11.83
20. Пріма Р.М.Проблема адаптивності майбутнього педагога у контексті його професіоналізації . 2009.-N11.87
21. Рибалко Л.С.Методика підготовки і проведення педагогічного експерименту з питань професійно-педагогічної самореалізації майбутнього вчителя на акмеологічних засадах . 2009.-N11.90
22. Романчук А. П., Беседа В.В.Массажная гимнастика как одна из форм физического воспитания детей раннего возраста . 2009.-N11.94
23. Саламаха О.Є.Оптимізація стану серцево-судинної системи засобами таеквондо . 2009.-N11.97
24. Сергієнко К.Н., Сторожик А.І.Використання мультимедійних технологій у процесі фізичного виховання молодших школярів . 2009.-N11.101
25. Синіговець І.В., Сергієнко К.М., Строганов С.В.Дослідження психологічної сумісності кваліфікованих волейболістів . 2009.-N11.104
26. Степанець І.О.Специфіка соціально-педагогічної діяльності з дітьми з особливими потребами (зарубіжний досвід) . 2009.-N11.107
27. Стеценко А. І., Пилипко В. Ф., Ван Сіньна.Загальні основи дитячого та юнацького пауерліфтингу . 2009.-N11.110
28. Сышко Д.В.Характеристика электрических процессов сердца у боксеров в условиях вестибулярных раздражений . 2009.-N11.114
29. Телебєй С.М.Про можливість вивчення інтересів молодших школярів до занять фізичним вихованням. 2009.-N11..118
30. Терещенко М.М., Прихода И.В.Роль физиотерапевтического лечения в системе комплексной реабилитации больных ишемической болезнью сердца . 2009.-N11.121
31. Толкачова А.С.Специфіка формування комунікативної компетентності учнів молодшого шкільного віку шкіл-інтернатів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування . 2009.-N11.125
32. Хорошуха М.Ф.Використання методу мануальної терапії у зміцненні здоров'я юних спортсменів . 2009.-N11.128
33. Чернявський М.В.Оптимізація фізичного виховання молодших школярів засобами рекреації . 2009.-N11.132
34. Шаров С.В.Моделювання дидактичних умов організації диференційованої самостійної навчальної діяльності студентів педагогічного університету . 2009.-N11.135
35. Шахненко В.І.Профілактика дефіциту сполук кальцію та заліза в учнів загальноосвітньої школи як соціально-педагогічна проблема . 2009.-N11.139
36. Шевченко Ю.М., Дубяга С.М.Фізичний розвиток дітей старшого дошкільного віку як педагогічна проблема 2009.-N11.143
37. Шльонська О.Л. Аналіз виконання силової подачі в стрибку в системі гри висококваліфікованих волейболістів . 2009.-N11.147
38. Щербаченко В.К., Афанасьєв В.В.Фізичний розвиток студентів вузу у вільний час . 2009.-N11.151
39. Ягелло Владислав, Ягелло Марина.Конституционные аспекты спортивного мастерства в современном пятиборье . 2009.-N11.154
40. Ярощук Л.Г.Теоретичні засади розробки соціально-педагогічних технологій . 2009.-N11.158
41. Golbik Ewa.Wplyw zjawisk kryzysowych na proces wychowania dzieci i mlodziezy. Czesc I. "Czynniki modelujace procesy wychowawcze okresu transformacji - zagrozenia" . 2009.-N11.162
42. Golbik Ewa.Wplyw zjawisk kryzysowych na proces wychowania dzieci i mlodziezy. Czesc II. "Czynniki rodzinne ksztaltujace proces wychowania okresu transformacji" . 2009.-N11.165


Founders: Kharkov regional branch of national olympic committee of Ukraine. Publishing house KSADA. Editor-in-chief: Sergey Yermakov.
sportart@gmail.com