ESSENCE AND VALUE FORMING OF VALEOLOGICAL CULTURE THE STUDENTS OF HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS

Authors Strokan V.V.
Kosse S.
Abstract Questions, related to the theoretical opening of essence of concept ┬źValeological culture, are examined in the article┬╗; a value and necessity of its becoming and forming is at higher school, in future in the process of professional activity; some problem aspects of its forming are in educational establishment. In Ukraine not enough a theoretical base is developed on this topic, therefore the article of analysis are literary sources of the Russian federation.
Key words valeological culture; health; healthy way of life; valeology;
References Belov V.I. Valeologiia: zdorov"e, molodost", krasota, dolgoletie V.I. Belov, F.F. Mikhajlovich. - M., 1999. p. 639

Vajner E.N. Valeologiia: Uchebnik dlia vuzov E.N. Vajner. - M.: Flinta: Nauka, 2001. - p. 26

Gorshkov A.G. Integrativnyj podkhod v formirovanii valeologicheskoj kul"tury studentov A.G. Gorshkov VI Mezhuniversitetskaia nauch.- metod.konf. Organizaciia i metodika uchebnogo processa, fizkul"turno-ozdorovitel"noj i sportivnoj raboty: Mater.mezhdu.konf. - M.: Izd-vo MGU, 2000, - Ch. 1. S. 73

Kazin E.M. Osnovy individual"nogo zdorov"ia cheloveka: Vvedenie v obshchuiu i prikladnuiu valeologiiu: Uchebn. pos. dlia studentov vysshikh ucheb. Zavedenij. E.M. Kazin, N.G. Blinova, N.A. Litvinova. - M.: VLADOS, 2000. -S. 12

Kaznacheev V.P. Osnovy obshchej valeologii: uchebn. posobie V.P. Kaznacheev. - M., 1991. p. 21

Kolbanov V.V. Valeologiia: osnovnye poniatiia, terminy i opredeleniia V.V. Kolbanov. - Spb.: DEAN, 1988. p. 132

Kolesov D.V. Valeologiia - novoe napravlenie v pedagogicheskikh naukakh D.V. Kolesov Valeologiia v shkole. - 1977. - vol. 7. p. 15

Torokhova E.I. Valeologiia: Slovar"-spravochnik E.I. Torokhova. - M.: Flinta: Nauka, 2002. p. 44

Romancov M.G., Terekhova N.G. Valeologiia: materialy k izucheniiu kursa M.G. Romancov, N.G. Terekhova. - Kaliningrad, 1997. p. 204

First page 242
Last page 244
Volume 10
Year 2009
Title of Journal Pedagogika, psihologia ta mediko-biologicni problemi fizicnogo vihovanna i sportu=PEDAGOGICS, PSYCHOLOGY, MEDICAL-BIOLOGICAL PROBLEMS OF PHYSICAL TRAINING AND SPORTS
Article PDF, full text
Journal HTML, Contents