GENETIC CONDITION OF DEVELOPMENT OF CAPABILITIES TO A SPATIAL ALINING AND KINEMATIC DERIVATION OF MOVEMENTS AND THEIR INTERRELATION WITH A TYPE OF A CENTRAL NERVOUS SYSTEM OF CHILDREN OF AVERAGE AND HIGHER SCHOOL AGE

Authors Soloshenko R.A.
Abstract Datas which have been received during researches of twins - children of average and higher school age are indicated. Datas map a level of capability to a spatial alining and kinematic derivation of movements. Their genetic condition is defined. The basic types of a nervous system for the given group of children are defined. Correspondence such as a nervous system and a level of development of capability to a spatial alining and kinematic derivation of movements is installed.
Key words heredity; twins; capacity to work; kinematics; spatial orientation;
References Lisickaia T.S. Issledovanie nasledstvennoj obuslovlennosti dinamiki nekotorykh psikhofiziologicheskikh pokazatelej Metodologicheskie osnovy sportivnoj morfologii: Materialy simpoz. (Moskva, 26-28 fevr. 1979 g.) T.S. Lisickaia, N.I. Car"kova. - M., 1979. p. 73-74.

Liakh V.I K voprosu o prirode mezhindividual"noj variativnosti nekotorykh koordinacionnykh sposobnostej detej 7-9 let V.I. Liakh, V.A. Sokolkina Teoriia i praktika fiz. kul"tury, 1998. - vol. 11-12. p. 34-37.

Liakh V.I. Dvigatel"nye sposobnosti shkol"nikov: osnovy teorii i metodiki razvitiia V.I. Liakh. - M.: Terra-Sport, 2000. - 192 p.

Praktikum po sportivnoj psikhologii Pod red. I.P. Volkova. - SPb: Piter, 2002. - 288 p.

Ravich-Shcherbo I.V. Bliznecovyj metod v issledovanii svojstv nervnoj sistemy O diagnostike psikhicheskogo razvitiia lichnosti I.V.Ravich-Shcherbo. - Tallin, 1974. - 200 p.

Ravich-Shcherbo I.V. Psikhogenetika: Uchebnik I.V. Ravich-Shcherbo. - M.: Aspekt Press, 2004. - 447 p.

Rovnij A.S. Sensorni mekhanizmi upravlinnia tochnisnimi rukhami liudini A.S. Rovnij. - Kh., 2001. - 220 p.

Sergienko L.P. Genetika i sport L.P. Sergienko. - M.: Fizkul"tura i sport, 1990. - 172 p.

Sergienko L.P. Bliznecy v nauke L.P. Sergienko.. - K.: Vishcha shkola, 1992. - 234 p.

Sergiienko L.P. Kompleksne testuvannia rukhovikh zdibnostej liudini: Navchal"nij posibnik L.P. Sergiienko. - Mikolaiv: UDMTU, 2001. - 360 p.

Hirtz P. Struktur und Entwicklung koordinativer Leitungsvoraussetzung bei Schulkindern Teorie und Praxis der Kcrperkultur, 7, 1977. - R. 45-49.

Mekota K. Teorie und Praxis der Kcrperkultur, 2, 1984. p. 118-122.

Sklad M. Z badan nad dzedziczeniem uzdolnien ruchowych Wych. Fiz. i Sport. - 1973. - N 4. p. 11-37.

First page 232
Last page 236
Volume 10
Year 2009
Title of Journal Pedagogika, psihologia ta mediko-biologicni problemi fizicnogo vihovanna i sportu=PEDAGOGICS, PSYCHOLOGY, MEDICAL-BIOLOGICAL PROBLEMS OF PHYSICAL TRAINING AND SPORTS
Article PDF, full text
Journal HTML, Contents