DETERMINATION OF ORGANIZATIONAL PEDAGOGICAL CONDITIONALITY OF AIMS OF FORMING MORAL QUALITIES OF A STUDENT IN THE PROCESS OF INTERACTIVE PROFESSIONALLY ORIENTED PHYSICAL EDUCATION

Authors Osipsov A.V.
Abstract The purpose of education of moral orientations of student is certain. Realization of purpose must be carried out taking into account basic conformities to law of teleologism in development of personality. A purpose is examined as the forecast result of education of personality. It is understood as the supposed level of forming of moral qualities of student. It is necessary for providing of high rates of development of their professional knowledge, abilities and skills, professional mobility.
Key words interactivity; principles; conditions; morality; values; goals; development; modeling; environment; students;
References Bakhanov, K.O. Organizaciia osobistisne oriientovanogo navchannia K.O. Bakhanov. - Kh.: Osnova, 2008. - 159 p.

Bekh, I. Sistema fizichnogo vikhovannia maie formuvati v uchniv zagal"noliuds"ki gumanistichni cinnosti I. Bekh Fizichne vikhovannia v shkoli. - 1998. - vol. 1. p. 3 - 6.

Bekh, I. Pochuttia cinnosti inshoi liudini iak moral"nij prioritet osobistosti I. Bekh Pochatkova shkola. - 2001. - vol. 12. p. 32 - 35.

Vasilenko, V.O. Teoriia i praktika rozrobki upravlins"kikh tekhnologij V.O. Vasilenko. - K.: CUL, 2002. - 420 p.

Gavriliuk, O.O. Suchasni tekhnologii navchannia - onovlennia osvitn"ogo prostoru v proftekhuchilishchi O.O. Gavriliuk Ridna shkola. - 2000. - vol. 12. p. 32 - 35.

Grigorenko, V.G. Teoriia motivirovannogo differencial"no-integral"nogo vliianiia pedagogicheskikh faktorov na psikhofizicheskoe razvitie cheloveka V.G. Grigorenko. - M.: FSI Rossii, 1993. - 170 p.

Grishak, S.M. Pidgotovka majbutnikh specialistiv social"noi sferi do realizacii idei gendernoi rivnosti v profesijnij diial"nosti: avtoref. dis. kand.. ped. nauk: 13.00.05 S.M. Grishak; LDPU im. T. Shevchenka. - Lugans"k, 2007. - 18 p.

Guzeev, V.V. Metody i organizacionno-pedagogicheskie usloviia obucheniia i vospitaniia V.V. Guzeev. - M.: Narodnoe obrazovanie, 2003. - 128 p.

Dokuchaieva, V.V. Proektuvannia innovacijnikh pedagogichnikh sistem u suchasnomu osvitn"omu prostori: mon. V.V. Dokuchaieva. - Lugans"k: Al"ma-mater, 2005. - 304 p.

Evtukh, N.B. Dinamika razvitiia dukhovno-kul"turnykh cennostej strany v usloviiakh globalizacii: sinergeticheskij analiz N.B. Evtukh Dukhovnist" osobistosti: metodologiia, teoriia i praktika: zb. nauk. pr. - Lugans"k: vid. SNU im. V. Dalia, 2005. - Vip. 4 (10). p. 93 - 97.

Ziaziun, I.A. Pedagogika dobra: ideali i realii: nauk.-metod. posib. I.A. Ziaziun. - K.: MAUP, 2000. - 312 p.

Kremen", V. Transformacii osobistosti v osvitn"omu prostori suchasnoi civilizacii V. Kremen" Profesijno-tekhnichna osvita. - 2009. - vol. 1. p. 3 - 6.

Madzigon, V.M. Prioritetni napriami pedagogichnikh doslidzhen" V.M. Madzigon, M.I. Burda Pedagogika i psikhologiia. - 1998. - vol. 3. p. 79 - 89.

Mendel", B.R. Slozhnye igry: principy i sposoby postroeniia B.R. Mendel" Shkol"nye tekhnologii. - 2006. - vol. 1. p. 112 - 118.

Miropol"s"ka, N.Ie. Polikul"turne vikhovannia Enciklopediia osviti vidpovid. red. V.G. Kremen". - K.: Iurinkom Inter, 2008. p. 691.

Omel"chenko, S.O. Vzaiemodiia social"nikh institutiv suspil"stva u formuvanni zdorovogo sposobu zhittia ditej ta pidlitkiv: mon. S.O. Omel"chenko. - Lugans"k: Al"ma-mater, 2007. - 352 p.

Pometun, O.I. Enciklopediia interaktivnogo navchannia O.I. Pometun. - K.: vid-vo A.S.K., 2007. - 144 p.

Pristinskij, V.N. Gumanisticheskie cennosti fizicheskoj kul"tury i sporta kak sredstvo formirovaniia nravstvennoj i esteticheskoj kul"tury cheloveka V.N. Pristinskij Pedagogika, psikhologiia ta mediko-biologichni problemi fizichnogo vikhovannia i sportu: nauk. mon.; za red. prof. Iermakova S.S. - Kh.:KhDADM (KhKhPI), 2008. - vol. 11. p. 48 - 52.

Sukhomlins"ka, O.V. Dukhovno-moral"ne vikhovannia ditej ta molodi: zagal"ni tendencii j individual"nij poshuk O.V. Sukhomlins"ka. - K., 2006. p. 19 - 62.

Tkachova, N.O. Istoriia rozvitku cinnostej v osviti: mon. N.O. Tkachova. - Kh.: VC KhNU im. V.N. Karazina, 2004. - 223 p.

Shevchenko, G.P. Dukhovno-nravstvennoe vospitanie uchashchejsia molodezhi G.P. Shevchenko Pedagogika. - 2008. - vol. 9. p. 11 - 25.

First page 168
Last page 173
Volume 10
Year 2009
Title of Journal Pedagogika, psihologia ta mediko-biologicni problemi fizicnogo vihovanna i sportu=PEDAGOGICS, PSYCHOLOGY, MEDICAL-BIOLOGICAL PROBLEMS OF PHYSICAL TRAINING AND SPORTS
Article PDF, full text
Journal HTML, Contents