INFLUENCE OF TRAININGS ON SHAPING ON DEVELOPMENT OF SPIRITUAL QUALITIES

Authors Okhrimenko A.V.
Vereschagina E.P.
Kotegova L.I.
Abstract In this article the presented basic directions of training on shaping and the results of their affecting are resulted development of spiritual qualities of students. Aging of a psychomotor directedness is spiritual filling up of exercises on physical training and conducts to developing spiritual qualities of students. Exercises by shaping assist raise of physical, mental, morphological state of students. It is installed, that for activation of cognitive processes of students the exercise stress is optimum at frequency of cardiovascular reducings equal 120-137 shocks in one minute.
Key words shaping; physical education; students; functional state; spiritual qualities;
References Al"ter M. Dzh. Nauka o gibkosti Al"ter M. Dzh.. - K.: Olimpijskaia literatura, 2001-S.353-368.

Bondarevskij E. Fizicheskaia podgotovlennost"; sredstva i metody ozdorovleniia fizicheskoj kul"tury E. Bondarevskij Fizicheskaia kul"tura i zdorovyj obraz zhizni. Tez. vsesoiuznykh nauch.-prakt. konf. - M., 1990. p. 15.

Davydov V.Iu. Novye fitness-sistemy: Uchebnoe posob V.Iu. Davydov, A.I. Shamardin, G.O. Krasnova. - Volgograd: VGAFK, 2001. p. 138.

Kashuba V.A. Biomekhanika osanki V.A. Kashuba. - K.: Olimpijskaia literatura, 2003. - 139 p.

Kashuba E.V. Issledovanie interesov i motivov studentov k zaniatiiam po fizicheskomu vospitaniiu v DONGAU E.V. Kashuba, V.V. Nebesnaia, I.A. Gridina Aktual"ni problemi fizichnogo vikhovannia v vuzi: Respub l. zbirka nauk. prac" III -oi Vseukrains"koi nauk.-praktich. konf. - Donec"k: Don DMU im. Gor"kogo, 2001 p. 173-175.

Klimenko G. Udoskonalennia fizichnogo vikhovannia studentok u vishchikh navchal"nikh zakladakh G. Klimenko Teoriia i metodika fizichnogo vikhovannia. - 2002. - vol.2. - 3. p. 86-92.

Kosov V.V. Psikhomotornoe razvitie mladshikh shkol"nikov V.V. Kosov - M.: Akademiia pedagogicheskikh nauk SSSR, 1989 p. 105.

Krasulia A.B. Cennostnye orientacii i otnoshenie sovremennykh studentov k fizicheskoj kul"ture i sportu A.B. Krasulia Fizicheskoe vospitanie studentov tvorcheskikh special"nostej: Sb. nauch. trudov pod red. S.S. Ermakova - Khar"kov, 2002. - vol.8. p. 80-86.

Lomakina E.D., Sverkaev V.G. Rezul"taty issledovaniia obraza zhizni studentov nachal"nykh kursov nekotorykh vuzov goroda Majkopa E.D. Lomakina, V.G. Sverkaev Fizicheskoe vospitanie studentov tvorcheskikh special"nostej: Sb. nauch. trudov pod red. S.S Ermakova. - Khar"kov, 2002. - vol.8. p. 86-91.

Poznavatel"nye processy u sportsmenov Pod red. B.B. Kosova - M., VNIIFK, 1973; 1976. - Tom I - II .

Sinica S. Analiz effektivnosti zaniatij po fizicheskomu vospitaniiu so studentami v gruppakh razlichnoj napravlennosti S. Sinica Olimpijs"kij sport i sport dlia vsikh: problemi zdorov ia, redakcii sportivnoi medicini ta reabilitacii: Chetvertij mizhnar. nauk. kongres. - Kiiv, 2000. p. 130.

Teoriia i metodika fizicheskogo vospitaniia Pod red. Krucevich T.Iu. - K.: Olimpijskaia literatura, 2003. - Tom I . p. 63.

Khouli E.G. Ozdorovitel"nyj fitnes E.G. Khouli, B.D. Frenks. - K: Olimpijskaia literatura, 2003. p. 200-368.

First page 174
Last page 176
Volume 10
Year 2009
Title of Journal Pedagogika, psihologia ta mediko-biologicni problemi fizicnogo vihovanna i sportu=PEDAGOGICS, PSYCHOLOGY, MEDICAL-BIOLOGICAL PROBLEMS OF PHYSICAL TRAINING AND SPORTS
Article PDF, full text
Journal HTML, Contents