INFLUENCE OF HEALTH AEROBICS ON DEVELOPMENT OF MOTIVE QUALITIES OF GIRLS 18-20 YEARS

Authors Litvinova O.P.
Abstract The program on improving aerobics and a level of development of impellent qualities among girls of 18-20 years is presented. On separate qualities only 20 % of girls have shown a high level of development. 40 % of girls had an average level. Remaining 40 % of girls have shown a low level of development of impellent qualities. The tendency to increase of parameters of impellent qualities among girls of experimental group is supervised. The reliable increase of outcomes in experimental group on parameters of such impellent qualities, as is revealed: fatique, flexibility, force and dexterity.
Key words aerobics; qualities; effect; system; level; development; activity;
References Biomekhanika fitnessa. - M.: Akademiia fitnessa, 2002. - 38 p.

Bazovaia aerobika v strukture ozdorovitel"nogo fitnessa. - M.: Akademiia fitnessa, 2002. - 26 p.

Bazova aerobika z metodikoiu vikladannia: Metodichni rekomendacii dlia studentiv fakul"tetu fizichnogo vikhovannia, vchiteliv fizichnogo vikhovannia ta instruktoriv aerobiki Uklad.: B.V. Kokarev, O.Ie. Chernenko, S.M. Kokareva. - Zaporizhzhia: ZDU, 2004. - 40 p.

Osnovi pobudovi ta provedennia zaniat" z ozdorovchoi aerobiki: Navchal"no-metod. posibnik z rozdilu navchal"noi disciplini Aerobika dlia studentiv f-tu fiz. vikhovannia vsikh special"nostej Uklad.: B.V. Kokarev, O.Ie. Chernenko, Gordejchenko O.A. - Zaporizhzhia: ZNU, 2006 - 70 p.

Deminskij A.C. Metodicheskie osnovy ozdorovitel"noj fizicheskoj kul"tury: Uchebnoe posobie dlia institutov i fakul"tetov fizicheskoj kul"tury i sporta A.C. Deminskij, Zh.K. Kholodov, V.S. Kuznecov. - Doneck: Doneckij gosudarstvennyj institut zdorov"ia, fizicheskogo vospitaniia i sporta, 2001. - 67 p.

Kuper K. Novaia aerobika. Sistema ozdorovitel"nykh fiz. uprazhnenij dlia vsekh vozrastov K. Kuper. - M.: Fizkul"tura i sport, 1976. - 125 p.

Krukshenok R. Bodishejping R. Krukshenok. - M.: Molodaia gvardiia, 1998. - 190 p.

Kikboksing: Metodicheskoe posobie. - M.: Akademiia fitnessa, 2002. - 32 p.

Lisickaia T.S. Aerobika na vse vkusy T.S. Lisickaia. - M.: Prosveshchenie-VLADOS, 1994.-94 p.

Lisickaia T.S. Kineziologiia v aerobike T.S. Lisickaia, L.V. Sidneva. - M.: Federaciia aerobiki Rossii, 2001. - 28 p.

Lisickaia T.S. Aerobika: V 2 t. T. II. Chastnye metodiki T.S. Lisickaia, L.V. Sidneva.. - M.: Federaciia aerobiki Rossii, 2002. - 216 p.

Mediko-biologicheskie aspekty fitness trenirovki. - M.: Akademiia fitnessa, 2002. - 37 p.

First page 118
Last page 121
Volume 10
Year 2009
Title of Journal Pedagogika, psihologia ta mediko-biologicni problemi fizicnogo vihovanna i sportu=PEDAGOGICS, PSYCHOLOGY, MEDICAL-BIOLOGICAL PROBLEMS OF PHYSICAL TRAINING AND SPORTS
Article PDF, full text
Journal HTML, Contents