ЗМIСТ: Педагогiка, психологiя та медико-бiологiчнi проблеми фiзичного виховання i спорту, 2009, N6
СОДЕРЖАНИЕ: Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта, 2009, N6

rus eng
Формат PDF (2,7 Мб - полнотекстовая версия журнала)
→ Содержание на Open Journal Systems (OJS)
N PDF Автор (ы) Название Год, N Стр.
1. Бака Р.Индивидуальная динамика физической подготовленности студентов в трёхлетнем цикле обучения в педагогическом колледже 2009.-N6.3
2. Бєлікова Н.О.Формування здоров'язберігаючої компетентності майбутнього фахівця з фізичної реабілітації 2009.-N6.7
3. Блавт О.З., Цьовх Л.П.Плавання, як засіб реабілітації студентів з порушенням опорно-рухового апарату, які займаються у спеціальних медичних групах 2009.-N6.10
4. Бойко А.Л., Аникеенко Л.В., Ефременко В.М., Мищук Д.Н.Оптимизация учебного процесса на занятиях по баскетболу 2009.-N6.16
5. Бойко Г.М.Технологія практичної реалізації системи психолого-педагогічного супроводу спортивної діяльності плавців у паралімпійському спорті 2009.-N6.19
6. Бондар Т.С., Бочкова Т.М., Чередниченко М.А., Лисік О.А., Петренко І.В., Шейко Л.В. Наугменко З.І.Фізкультурно-спортивний (оздоровчий) клуб школи, як форма реалізації потреби учнів у самоуправлінні фізкультурно-спортивним життям навчального закладу 2009.-N6.22
7. Бочкова Н.Л.Обгрунтування параметрів фізкультурно-оздоровчих занять для осіб з артеріальною гіпертензією 2009.-N6.25
8. Бочкова Н.Л.Вплив ступеня виявленості факторів ризику розвитку серцево-судинних захворювань на морфофункціональний стан та фізичну працездатність 2009.-N6.28
9. Волкова С.С., Готалевич Є.В.Фізична реабілітація дітей 3-6 років з синдромом Дауна 2009.-N6.31
10. Гацко О.В.Використання засобів фізичної культури оздоровчої спрямованісті у студентів із захворюваннями серцево - судинної системи 2009.-N6.33
11. Гордієнко Ю.В., Стеценко А.І.Вікові характеристики спортсменок, які спеціалізуються в пауерліфтингу 2009.-N6.37
12. Грессу Н.В., Сукачева О.Н.Особенности мотивационной сферы личности на разных этапах профессионального становления 2009.-N6.40
13. Грохова Г.П.Розробка та реалізація педагогічних умов формування рекреативної культури майбутніх інженерів-педагогів 2009.-N6.44
14. Гулбани Р.Ш., Гончар С.Н.Физическая реабилитация при утомлении спортсменов-футболистов 2009.-N6.48
15. Гунько П. М.Ставлення студентської молоді з різним рівнем фізичної підготовленості до фізкультурно-оздоровчої діяльності 2009.-N6.51
16. Десятнікова Н. В., Десятніков Г. О., Кудряшова Т.І.Дослідження щодо застосування різних методик фізичної реабілітації у студентів спеціальної медичної групи при захворюванні на бронхіальну астму 2009.-N6.56
17. Долбишева Н.Г., Борисова Ю.Ю., Пережогіна О.В.Методика удосконалення техніки виконання елементів зі скакалкою без зорового контролю на етапі базової спеціалізованої підготовки 2009.-N6.59
18. Іваночко Оксана.Організація занять з фізичного виховання студенток спеціальних медичних груп за авторською програмою 2009.-N6.62
19. Іващенко М.В.Особливості реалізації технології тьюторської діяльності 2009.-N6.68
20. Карпюк Р.П.Складові професіоналізму фахівця з адаптивного фізичного виховання 2009.-N6.72
21. Котенджи Л.В., Стеценко А.І.Динаміка результативності переможців чемпіонатів світу з пауерліфтингу серед чоловіків 2009.-N6.75
22. Коцан І. Я., Козачук Н. О., Кутрій Л. В.Зміни когерентності альфа-ритму при дивергентному мисленні залежно від особистісних характеристик досліджуваних 2009.-N6.79
23. Лифарь Е.Ю., Бандурина Е.В.Физическая реабилитация детей c церебральным параличом в условиях школы-интерната 2009.-N6.82
24. Лиходед В.С., Клопов Р.В., Лиходед Я.В., Сотник А.В.Функциональное состояние дыхательной системы у школьников 7-14 лет из 30-км зоны АЭС 2009.-N6.85
25. Ліфінцев С.М.Роль методів навчання у формуванні навчально-пізнавальної активності студентів 2009.-N6.92
26. Ляпін В.П., Яковлєва К.В., Мамаєва О.В.Засоби первинної профілактики негативних явищ у студентському середовищі 2009.-N6.96
27. Максимчук Б.А.Особливості планування спортивно-масової роботи майбутніми вчителями початкової школи 2009.-N6.99
28. Мартинюк А.П.Структурування змісту філологічної підготовки в структурі педагогічної системи 2009.-N6.102
29. Міненок А.О.Методологічні основи методики викладання основ здоров'я, валеології та безпеки життєдіяльності 2009.-N6.106
30. Осіпов В.М., Писаренко С.М.Застосування традиційних ігор та іграшок для розвитку, реабілітації та діагностики дітей раннього віку 2009.-N6.109
31. Отрошко Т.В.Компетентнісний підхід та модульні технології навчання як спосіб диверсифікації вищої освіти 2009.-N6.112
32. Питомець О.П.Контроль рівня знань, умінь і навичок та комплексне оцінювання успішності студентів з навчальної дисциплини "масаж" 2009.-N6.116
33. Прихода И.В., Нечаева О.В., Нечаев Н.А.Антигипертензивная и кардиопротекторная эффективность бисопролола у больных артериальной гипертензией среднего и пожилого возраста 2009.-N6.119
34. Пурик Г.Ю., Евдокимов Е.И.Использование массажа в физической реабилитации при дегенеративно-дистрофических поражениях шейного отдела позвоночника 2009.-N6.123
35. Рідковець Т.Г., Аля Омар Самара, Мехді Аболфатхі.Засоби фізичної реабілітації в терапії осіб з розсіяним склерозом 2009.-N6.126
36. Саламаха О.Є.Оздоровчий ефект занять таеквондо 2009.-N6.131
37. Сітовський А.М., Чижик В.В.Динаміка фізичної підготовленості підлітків з різними темпами біологічного дозрівання протягом навчального року 2009.-N6.135
38. Слизюк Ю.С.Вакуум-терапия (баночный массаж) как метод реабилитации при остеохондрозе с нестабильностью пояснично-крестцового отдела 2009.-N6.140
39. Смоляр І.І., Фандікова Л.О., Дембіцька О.О.Особливості професіонального самовизначення студентів зі слуховою депривацією в НУФВСУ 2009.-N6.143
40. Стрига Е.В.Соціокультурний підхід як умова формування професійного менталітету майбутніх учителів 2009.-N6.147
41. Трофимов В.А., Шилкін Г.М.Особливості методики проведення уроку з легкої атлетики у сучасній школі 2009.-N6.150
42. Хорошуха М.Ф.Про можливості використання методу power-ергометрії в оцінці силової підготовленості юних спортсменів (на прикладі єдиноборств) 2009.-N6.154
43. Ярощук Л.Г.Підготовка майбутніх учителів початкової школи до використання педагогічних технологій у навчальному процесі 2009.-N6.158
44. Яцюк С.М.Застосування інноваційних педагогічних технологій у навчальному процесі університету 2009.-N6.161
45. Яшна О.П.Основи організації навчання дітей адаптивній фізичній культурі в умовах центрів соціальної реабілітації 2009.-N6.164
46. Skrobecki Jerzy, Stech Mirella.Wp?yw treningu si?owego i plyometrycznego na wska?niki skoczno?ci siatkarek 2009.-N6.154


Founders: Kharkov regional branch of national olympic committee of Ukraine. Publishing house KSADA. Editor-in-chief: Sergey Yermakov.
sportart@gmail.com