ЗМIСТ: Педагогiка, психологiя та медико-бiологiчнi проблеми фiзичного виховання i спорту, 2009, N4
СОДЕРЖАНИЕ: Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта, 2009, N4

rus eng
Формат PDF (2,9 Мб - полнотекстовая версия журнала)
→ Содержание на Open Journal Systems (OJS)
N PDF Автор (ы) Название Год, N Стр.
1. Агапов Д.В.,Сышко Д.В.Особенности формирования КС и технико-тактических характеристик у юных бейсболистов 2009.-N4.3
2. Афанасьєв В.В., Гришко Л.Г., Пелипейко О.П., Щербаченко В.К.Антропометричні показники студентів відділення настільного тенісу НТУУ "КПІ" 2009.-N4.6
3. Баламутова Н.М., Положий В.М., Киселев Л.Ф.Педагогический контроль текущего физического состояния студентов по результатам исследования нервно-мышечной системы 2009.-N4.11
4. Близнюк С.Історичні етапи реформування природничої освіти Великобританії в кінці ХХ " на початку ХХІ століття 2009.-N4.14
5. Божик М.В.Професійні та особисті якості вчителів-предметників і особливості їх формування засобами професійно-прикладної фізичної підготовки 2009.-N4.17
6. Брежнев А.М., Зезюлин В.Т., Брежнев Т.А., Зезюлин С.В.Методика определения равных по технике игроков в команде высококвалифицированных волейболистов 2009.-N4.20
7. Васильчук А.Г.Формування технологічної схеми третього рівня технології - технології змагань з футболу 2009.-N4.24
8. Го Пенчен.Условия реализации силового компонента специальной выносливости в тренировочном процессе гребцов на каноэ 2009.-N4.27
9. Грибок Н.М.Сутнісна характеристика культури здоров'я студентів спеціальної медичної групи 2009.-N4.32
10. Гулбани Р.Ш., Беклемищева А.О.Физическая реабилитация детей дошкольного возраста с кифозами при спастических формах церебрального паралича 2009.-N4.35
11. Должко Ф.Н., Скрипченко И.Т., Шип Н.Е., Лидо А.С.Методика развития технических навыков у спортсменов-ориентировщиков (на примере движения по направлению) 2009.-N4.38
12. Кайдалова Л.Г., Альохіна Н.В.Психологічна та соціальна компетентності майбутніх фахівців 2009.-N4.40
13. Калмикова Ю.С.Вплив комплексної програми фізичної реабілітації для хворих на інфільтративний туберкульоз легенів без бактеріовиділення на показники функціонального стану дихальної системи та на динаміку морфологічних змін у легенях 2009.-N4.43
14. Камаев О.И., Кривенцов А.Л.Теоретические и методические основы индивидуализации спортивной подготовки юных лыжников-гонщиков 2009.-N4.47
15. Клопов Р.В.Використання інформаційних технологій в процесі професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання і спорту в країнах Європейського союзу 2009.-N4.50
16. Красюк Ф.М., Лобач О.В., Афанасьєв В.В., Шишацька В.І., ЩербаченкоВ.К.Розвиток швидкості учнів технічного ліцею 2009.-N4.55
17. Кривенцова І.В.Поняття про фізичну культуру майбутніх педагогів 2009.-N4.58
18. Кудряшова Т.И., Конова Л.А.Педагогические основы профессионально-прикладной физической подготовки студентов технических вузов 2009.-N4.62
19. Лукавенко О.Г. Корчевська О.Г.Покращення самопочуття та стану здоров'я жінок середнього віку при систематичних заняттях фізичними вправами 2009.-N4.65
20. Луценко Л.С., Зинченко И.А.Тестовые задания по специально-двигательной и физической подготовленности спортсменов в черлиденге на этапе специализированной базовой подготовки 2009.-N4.68
21. Маляр Н.С.Про необхідність превентивного фізичного виховання дітей старшого дошкільного віку 2009.-N4.72
22. Микитюк О.М. Проблеми формування здоров'язберігаючої компетентності учителів в умовах навчально-виховного процесу 2009.-N4.76
23. Міненок А.О.Шляхи реформування освіти в галузі фізичної культури і спорту 2009.-N4.79
24. Мирная А.В., Шелест Л.А., Маликов Н.В., Богдановская Н.В.Динамика показателей системы крови у больных ревматоидным артритом в процессе курса реабилитации средствами каратэ 2009.-N4.82
25. Мороз Л.В.Застосування ігор-драматизацій у корекційній роботі з дітьми молодшого шкільного віку з ДЦП 2009.-N4.86
26. Москальова Л.Ю.Моделювання виховних програм у вищих навчальних закладах 2009.-N4.89
27. Одинец Т.Е.Особенности влияния гидрокинезотерапии на функцию внешнего дыхания женщин после радикальной мастэктомии 2009.-N4.93
28. Осадча К.П.Проблеми підготовки учителів інформатики у працях зарубіжних вчених 2009.-N4.96
29. Попичев М.И., Носов Ю.А.Техника бега для оздоровления студентов и методика адаптации организма к заданной нагрузке 2009.-N4.100
30. Прихода И.В.Эффективность и безопасность комбинированной терапии с использованием мелоксикама и дипиридамола у больных с первичным остеоартрозом 2009.-N4.103
31. Сегеда Н.А.Зміст креативно-акмеологічного підходу до вивчення феномену професійного зростання викладача вищої школи 2009.-N4.106
32. СЕРЕДА І.О.Творчі здібності людини: визначення, сутність, структура 2009.-N4.110
33. Скалій Т.В., Козерецький В.Т.Напрями удосконалення ефективності гри в захисті висококваліфікованих гандболістів 2009.-N4.113
34. Скрипченко И.Т., Козина Ж.Л.Развитие точности восприятия расстояния в спортивном ориентировании 2009.-N4.117
35. Скрипченко И.Т.Обучение ориентировщиков технико-тактическим элементам на этапе начальной подготовки 2009.-N4.121
36. Суриков В.Е., Беляев В.П., Борисов Е.В.Применение компьютерных технологий в учебной и научно-исследовательской работе студентов спортивного вуза 2009.-N4.126
37. Сущенко Л.П.Модель професійного самовдосконалення особистості майбутнього фахівця у галузі "Спорт для всіх" 2009.-N4.129
38. Федорчак С.М., Кожевнікова Л.К., Ванькова Г.Ю.Фізична реабілітація дітей молодшого шкільного віку з функціональною недостатністю стопи 2009.-N4.132
39. Цись Д.І.Підвищення кваліфікації як один із шляхів вдосконалення професійної підготовки викладачів з фізичного виховання 2009.-N4.137
40. Щелкунов Д.А.Динаміка показників фізичної підготовленості працівників з різним рівнем фізичного стану 2009.-N4.139
41. Щелкунов Д.А.Порівняльна характеристика показників фізичного розвитку і фізичної підготовленості у старшокласників різних типів навчальних закладів 2009.-N4.142
42. Шемуда М.Г.Професійна підготовка вчителя до роботи з обдарованими дітьми 2009.-N4.146
43. Ягелло В., Крушевский А.Соматические аспекты спортивного мастерства членов мужской сборной команды польши по классической борьбе 2009.-N4.150
44. Pawel Cieszczyk, Agnieszka Maciejewska, Marek Sawczuk, Krzysztof Krupecki, Pawel Radzijewski.Genetic research in sport - a historical review 2009.-N4.154
45. Edward Szczepanik.Niektore aspekty edukacji specjalistow z zakresu kultury fizycznej w Polsce 2009.-N4.158


Founders: Kharkov regional branch of national olympic committee of Ukraine. Publishing house KSADA. Editor-in-chief: Sergey Yermakov.
sportart@gmail.com