ЗМIСТ: Педагогiка, психологiя та медико-бiологiчнi проблеми фiзичного виховання i спорту, 2009, N3
СОДЕРЖАНИЕ: Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта, 2009, N3

rus eng
Формат PDF (2,5 Мб - полнотекстовая версия журнала)
→ Содержание на Open Journal Systems (OJS)
N PDF Автор (ы) Название Год, N Стр.
1. Архангородський З.С., Вострокнутов Л.Д., Єрьоменко В.В., Єрьоменко В.М.Належне правове регулювання викладацької діяльності в галузі фізичної культури та спорту як один з пріоритетних напрямків по відродженню здоров'я нації 2009.-N3.3
2. Афанасьєв В.В., Гришко Л.Г., Пелипейко О.П., Щербаченко В.К.Вода - її значення й загальний вміст в організмі студентів 2009.-N3.5
3. Афанасьєв В.В., Гришко Л.Г., Пелипейко О.П., Щербаченко В.К.Маса тіла студентів: наскільки вона є ідеальною? 2009.-N3.8
4. Баламутова Н.М., Шейко Л.В., Олейников И.П.Особенности мотивов выбора специализации "Плавание" на занятиях по физической культуре студентами гуманитарных вузов 2009.-N3.11
5. Барибіна Л., Козіна Ж., Тихенко В., Толстобров А.Інформаційне забезпечення визначення індивідуальних психологічних здібностей студентів технічного вищого навчального закладу 2009.-N3.14
6. Бекетова Ю.В.Особливості впливу музики на дітей з особливими потребами 2009.-N3.19
7. Бугеря Т.М.Аналіз стану реалізації міжпредметних зв'язків у процесі навчання професійно орієнтованих дисциплін при підготовці майбутніх фізичних реабілітологів 2009.-N3.22
8. Васильчук А.Г.Формування другого рівня технологій фізичної, технічної та теоретичної підготовки в гуртках з футболу загальноосвітніх шкіл 2009.-N3.25
9. Воловик Н.І.Формування здібності до збереження статичної рівноваги дітей 4-5-річного віку з функціональними порушеннями зору 2009.-N3.28
10. Ганчар А.И.Особенности состояния гендерных отличий результатов выступления сильнейших пловцов на летнем чемпионате Украины в Евпатории-2008 2009.-N3.32
11. Гуцан Т.Г.Аспекти вдосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя економіки до роботи в профільній школі 2009.-N3.37
12. Дутчак М.В.Підготовка фахівців з менеджменту і управління спортом для всіх у зарубіжних країнах 2009.-N3.43
13. Емшанова Ю.А.Особенности стилевой саморегуляции теннисистов на этапе специализированной базовой подготовки 2009.-N3.49
14. Зинченко И.А.Особенности построения тренировочного процесса спортсменов в черлиденге на этапе специализированной базовой подготовки 2009.-N3.52
15. Ізбаш С.С., Бутурліна Ю.О.Управлінська підтримка зростання професійної майстерності педагога 2009.-N3.56
16. Каганек К., Амброжи Т.Функции туризма людей с ограниченными возможностями с учетом типа их физического ограничения 2009.-N3.59
17. Коваленко О. П., Захаріна Є. А.Вплив системи "форчекінг" на формування адаптаційних процесів в підготовці техніко-тактичних дій в захисті у баскетболістів вищої кваліфікації 2009.-N3.65
18. Кожевнікова Л.К.Структура формування здорового способу життя сучасної студентської молоді 2009.-N3.69
19. Клопов Р.В.Використання електронних підручників у вищій фізкультурній освіті України 2009.-N3.71
20. Компанієць Ю.А.Інформаційне забезпечення формування здорового стилю життя як ціннісної орієнтації 2009.-N3.75
21. Красюк Ф.М., Лобач О.В., Афанасьєв В.В., Шишацька В.І., Щербаченко В.К.Розвиток спритності учнів технічного ліцею 2009.-N3.80
22. Криштак І.В.Принципи правового виховання курсантів вищих навчальних закладів МВС України 2009.-N3.82
23. Кулік І.Г., Кудряшова Т.І.Українські народні рухливі ігри як засіб досягнення фізичної досконалості студентства 2009.-N3.85
24. Литовченко Г.О., Ткаченко С.В., Шарий В.П., Ткач Н.М., Соломко О.А.Виконання контрольних нормативів на витривалість і силу як засіб підвищення мотивації молоді до занять фізичною культурою 2009.-N3.87
25. Лупаренко С.Є.Структура уроку у початковій вальдорфській школі 2009.-N3.90
26. Ляпін В. П., Яковлєва К. В., Мамаєва О. В.Можливості профілактики адиктивної поведінки серед юнацтва та молоді 2009.-N3.93
27. Матвієнко І.М., Козицька А.П., Пшенична Л.П., Булейченко О.В.Методика проведення загальнорозвиваючих вправ і їхній вплив на стан здоров'я студентів із серцево-судинними захворюваннями 2009.-N3.96
28. Маштакова В.О.Діяльність благодійних та просвітницьких закладів як центрів соціального виховання на Харківщині XIX - поч. XX ст. 2009.-N3.99
29. Медведєва І.М., Завальнюк О.В.Науково-методичне забезпечення підготовки майбутніх фахівців з складнокоординаційних видів спорту 2009.-N3.103
30. Мокряк А.Г.Особливості соціалізації людей похилого віку в умовах інформаційного суспільства: соціально-педагогічний аспект 2009.-N3.109
31. Мосаб С.Х. Амуди.Результаты применения комплексной программы физической реабилитации больных после хирургического лечения гонартроза 2009.-N3.112
32. Мусієнко О.В., Крапівіна К.О., Павлишин О.Ф., Козак І.В., Савка І.В.Зміни показників перекисного окиснення ліпідів та активності ферментів антиоксидантної системи протягом річного циклу оздоровчих тренувань 2009.-N3.119
33. Павленко В.І.Обґрунтування етапів організації та здійснення науково-методичної роботи 2009.-N3.124
34. Пилипко В.Ф., Еременко В.Н., Еременко В.В., Проскурнин А.В., Ковалев И.М.Структура физической подготовленности и морфологической пригодности кикбоксеров в зависимости от весовых категорий 2009.-N3.129
35. Полторацька В.В., Каданер О.В.Контроль і оцінювання навчальних досягнень студентів в умовах модульно-рейтингової системи навчання 2009.-N3.133
36. Пріма Р.М.Деякі інноваційні підходи щодо формування професійно мобільного вчителя засобами інтерактивного навчання у ВНЗ 2009.-N3.136
37. Прихода И.В., Терещенко М.М.Использование амлодипина в лечении больных с дисциркуляторной энцефалопатией 2009.-N3.139
38. Смолянюк Н.М.Форми організації та методи викладання природознавства в початковій школі України 2009.-N3.142
39. Стасюк Р.М. Востоцкая І.Ф. Осипова І.Л.Проблеми та шляхи підвищення ефективності фізичного виховання в ВНЗ 2009.-N3.146
40. Фокшек А.В.Формування готовності майбутніх педагогів до управління педагогічним процесом 2009.-N3.149
41. Фоменко Л.А. Адаптаційний потенціал у спринтерів при фізичних навантаженнях 2009.-N3.151
42. Футорний C.М.Принципи фармакологічної імунокорегуючої терапії у сучасній спортивній медицині 2009.-N3.154
43. Чубенко Я.О.Біомеханічні моделі рухової структури техніки бігу по прямій висококваліфікованих ковзанярів на середній дистанції 2009.-N3.158
44. Шиліна А. А., Нечитайло В.С.Вплив сімейної єдності та адаптації на емоційне вигорання лікарів-хірургів 2009.-N3.161
45. Щербіна В.К.Особистісно-професійний розвиток майбутнього учителя економіки: проблеми та можливості їх вирішення засобами інтерактивного навчання 2009.-N3.164


Founders: Kharkov regional branch of national olympic committee of Ukraine. Publishing house KSADA. Editor-in-chief: Sergey Yermakov.
sportart@gmail.com