ЗМIСТ: Педагогiка, психологiя та медико-бiологiчнi проблеми фiзичного виховання i спорту, 2008, N12
СОДЕРЖАНИЕ: Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта, 2008, N12

rus eng
Формат PDF (3,9 Мб - полнотекстовая версия журнала)
→ Содержание на Open Journal Systems (OJS)
N PDF Автор (ы) Название Год, N Стр.
1. Архангородський З. С., Вострокнутов Л. Д., Єрьоменко В. В.Про створення на базі Харківської державної академії фізичної культури інституту підготовки фахівців у галузі фізичної культури та спорту для силових структур України 2008.-N12.3
2. Бабий В.Г., Маликов Н.В.Особенности динамики интегральных параметров сердечно-сосудистой системы детей среднего школьного возраста в процессе систематических занятий большим теннисом 2008.-N12.5
3. Беземчук Л.В.Практична реалізація дидактичного творчого модуля в навчанні 2008.-N12.8
4. Богдановская Н.В., Маликов Н.В., Святодух А.Н., Кузнецов А.А., Попов С.Н.Динамика структурных и функциональных характеристик сердца волейболисток высшей квалификации в процессе тренировочной и соревновательной деятельности 2008.-N12.12
5. Верблюдов І.Б.Застосування зоро-аналогової шкали для оцінки та нормалізації тривожності у студентів педвузів під час складання екзаменів та заліків 2008.-N12.16
6. Вихляєв Ю.М., Хіміч І.Ю.Підвищення витривалості та аеробних можливостей студентів на заняттях з фізичного виховання з оздоровчою спрямованістю 2008.-N12.19
7. Воловик Н.І.Формування здібності до орієнтації у просторі дітей 4-5-річного віку з функціональними порушеннями зору 2008.-N12.21
8. Горлов А.С.Обоснование динамики работоспособности юношей-спринтеров 14-15 и 16-17 лет в подготовительных периодах годичного цикла тренировки 2008.-N12.25
9. Григус І.М.Покращення якості життя хворих на легку персистуючу бронхіальну астму з допомогою фізичної реабілітації 2008.-N12.29
10. Грицай С.М.Теоретичне обґрунтування моделі забезпечення формування політичної культури майбутнього вчителя 2008.-N12.35
11. Кайдалова Л.Г., Щокіна Н.Б.Досвід підготовки магістрів зі спеціальності "Педагогіка вищої школи" 2008.-N12.39
12. Каліна К.Є.Класифікація методів морального виховання молоді 2008.-N12.41
13. Кашуба В.А., Зияд Хамиди Ахмад Насраллах, Хабинец Т.А.Опыт использования компьютерных мультимедиа технологий в практике адаптивного физического воспитания 2008.-N12.43
14. Козіна Ж.Л., Казмірчук А.П., Чупріна О.І., Попова А.В.Психофізіологічні показники в командній та індивідуальній структурі підготовленості волейболісток високого класу 2008.-N12.50
15. Козлова О.Змагання в умовах професіоналізації легкої атлетики 2008.-N12.53
16. Кольцова О.С.Вимоги до моральних якостей вчителів в оцінці відомих педагогів 2008.-N12.62
17. Кондюк В.С., Кондюк Р.В., Окіпняк Д.А.Методика цілеорієнтованої мотивації діяльності керівників військових формувань 2008.-N12.64
18. Коробейніков Г.В., Петров Г.С., Яковенко Ю.П., Брайко Н.I.Розумова працезданість студентів різних спеціальностей 2008.-N12.67
19. Кравчук Т.М., Санжарова Н.М., Голенкова Ю.В.Музично-ритмічна підготовка майбутніх учителів фізичної культури: досвід та сучасність 2008.-N12.74
20. Крамаренко І.С.Корекція - як психолого-педагогічна категорія навчального процесу 2008.-N12.77
21. Левченко В.А., Сарабай Д.В., Макота В.М., Бондаренко В.Н.Состояние гемодинамики при гипотоническом типе нейроциркуляторной дистонии 2008.-N12.79
22. Лобач О.В., Афанасьєв В.В., Щербаченко В.К.Фізичне виховання під час навчання у технічному ліцеї 2008.-N12.83
23. Льопа Д.И., Караулова С.И. Клочко Л.И.Повышение спортивного мастерства у бегунов барьеристов за счет развития их физических качеств 2008.-N12.84
24. Лях-Породько О.О.Становище сокільських товариств та вплив їх на розвиток фізичної культури і спорту В СРСР в 20-30-х рр. XX століття 2008.-N12.90
25. Маланюк Л.Відношення чоловіків 18-25 років до занять руховою активністю 2008.-N12.97
26. Никитенко А.А., Нікітенко С.А., Никитенко А.О.Взаємозалежність між кількісними показниками загальнопідготовчих і спеціальних дій боксерів на етапі початкової підготовки 2008.-N12.100
27. Олешко В.Г., Пуцов С.О.Основи побудови тренувального процесу важкоатлеток різних груп вагових категорій 2008.-N12.103
28. Прихода И.В., Нечаева О.В., Терещенко М.М.Взаимосвязь особенностей желудочной секреции с типом личности у больных язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки 2008.-N12.110
29. Семенова А.В.Результати дослідно-експериментальної роботи щодо застосування парадигмального моделювання у професійній підготовці майбутніх учителів 2008.-N12.112
30. Сидорченко К.М.Вплив різного змісту уроків фізичної культури на фізичний стан шестикласників існуючих соматотипів 2008.-N12.116
31. Слюсарчук В.В.Стан розробленості підходів до формування оптимального змісту занять оздоровчої спрямованості хлопчиків 7-10 років у процесі фізичного виховання 2008.-N12.123
32. Харабуга С.Г., Бріскін Ю.А., Демків А.С., Єна М.О., Щукін В.Е.Динаміка силових показників у майбутніх офіцерів протягом іх навчання в інституті 2008.-N12.126
33. Харківська А.А.Порівняльний аналіз освітніх стандартів деяких країн Європи 2008.-N12.129
34. Ходикіна Ю.Ю.Роль рухової пам'яті в продуктивних видах діяльності 2008.-N12.134
35. Шаверський В.К.Інноваційні методи контролю за рівнем технічної майстерності майбутніх учителів фізичної культури 2008.-N12.138
36. Ягелло В., Зюлковска А.Способность к сохранению равновесия тела у членов мужской сборной команды Польши по пулевой стрельбе 2008.-N12.141
37. Яценко Л.В., Сембрат А.Л.Проблема впливу ґендерних стереотипів на виховання молоді у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи 2008.-N12.145
38. Mleczko E., Sudol G., Waclaw M., Jaszczanin J.The Polish Way to Sport Walking Mastery 2008.-N12.148
39. Pop T., Kultys Y., Tеucha T., Tubor T.The Factors Having an Influence on Frequency of Occurrence Osteo-Muscular System Injuries in Football Players 2008.-N12.152
40. Stanek L., Ambrozy T.Selected Forms of Sports and Recreation in the Process or Young People's Rehabilitation 2008.-N12.155


Founders: Kharkov regional branch of national olympic committee of Ukraine. Publishing house KSADA. Editor-in-chief: Sergey Yermakov.
sportart@gmail.com