ЗМIСТ: Педагогiка, психологiя та медико-бiологiчнi проблеми фiзичного виховання i спорту, 2008, N10
СОДЕРЖАНИЕ: Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта, 2008, N10

rus eng
Формат PDF (3,9 Мб - полнотекстовая версия журнала)
→ Содержание на Open Journal Systems (OJS)
N PDF Автор (ы) Название Год, N Стр.
1. Агапов Д.В.Исследование координационных способностей бейсболистов с учётом их игрового амплуа 2008.-N10.3
2. Аніщенко О.В.Наукова організація праці школярів у доробку вчених Українського інституту комунальної гігієни 2008.-N10.6
3. Арєшина Ю.Б., Косяк В.А.Здоров'я у системі ціннісних орієнтацій абітурієнтів, які вступають на спеціальність "Фізична реабілітація" 2008.-N10.10
4. Афанасьєв В.В., Гаврилова Н.М., Михайленко В.М., Шишацька В.І.Фізичне виховання у житті студенток 2008.-N10.13
5. Бабий В.Г., Маликов Н.В.Влияние систематических занятий большим теннисом на уровень физической работоспособности и функционального состояния организма мальчиков и девочек 12-14 лет 2008.-N10.16
6. Бобровник В.І.Переважна спрямованість тренувальних вправ формування технічної майстерності легкоатлетів-стрибунів 2008.-N10.20
7. Брежнев А.М., Зезюлин В.Т., Брежнев Т.А., Зезюлин С.В.Методика определения стартового состава игроков в команде высококвалифицированных волейболистов 2008.-N10.23
8. Ваховський М.Л.Методологічні аспекти порівняльного аналізу педагогічних ідей Г. Манна та К. Ушинського 2008.-N10.26
9. Воловик Н.І.Критерії оцінки розвитку координаційних здібностей дітей 4-річного віку з функціональними порушеннями зору 2008.-N10.31
10. Гончаренко М. С.Химический состав эритроцитарных мембран при гиперэпидермопоэзе 2008.-N10.34
11. Гончаренко М. С.Транспортные свойства мембран эритроцитов при повышенном эпидермопоэзе 2008.-N10.38
12. Григонене Й.Й., Скирене В., Науцкунайте Л.Банные процедуры как средство рекреации и их влияние на деятельность сердечно-сосудистой системы 2008.-N10.41
13. Григус І.М.Відновлення загального рівня здоров'я хворих на персистуючу бронхіальну астму середньої тяжкості 2008.-N10.43
14. Грицай С.М.Критерії сформованості політичної культури майбутнього вчителя 2008.-N10.49
15. Гуменний В.С., Ригас Т.Є.Дослідження впливу фізичного виховання на розумову працездатність студентів залежно від специфіки майбутньої професійної діяльності 2008.-N10.51
16. Деделюк Н.А., Мацкевич Н.М., Козіброцький С.П.Використання педагогічних технологій у процесі професійної підготовки вчителя фізичної культури 2008.-N10.54
17. Єфремов С. В.Досвід організації навчання учених - педагогів наукового гуртка Острозької академії розвиваюче навички науково-дослідної роботи студентів 2008.-N10.57
18. Кальян В.В., Комісова Т.Є.Фізичний розвиток нащадків, матері-щури яких підлягали дії різних рухових режимів 2008.-N10.59
19. Коваленко Ю.О.Особливості відбору форм і методів професійної підготовки майбутніх фахівців до фізичного виховання дітей дошкільного віку у вищих навчальних закладах 2008.-N10.63
20. Козлова О.Легкоатлетичні менеджери та їх вплив на підготовку спортсменів високої кваліфікації в умовах професіоналізації легкої атлетики 2008.-N10.66
21. Лукавенко О.Г.,Шаповал О.М.Фізична культура як засіб покращення здоров'я і підвищення якості навчання студентів ХНМУ 2008.-N10.69
22. Майданюк О.В., Павлік А.І., Колодяжна Л.В.Кровопостачання м'язів гомілок у представників лижних перегонів із різним рівнем максимального споживання кисню 2008.-N10.72
23. Маланюк Л.Взаємозв'язок між рівнем рухової активності і фізичним здоров'ям чоловіків 18-25 років 2008.-N10.75
24. Мирная А.В., Маликов Н.В.Динамика показателей вариационной и амплитудной пульсометрии у больных ревматоидным артритом в процессе курса реабилитации средствами каратэ 2008.-N10.78
25. Миценко Е.В.Значущість деяких параметрів рухової функції, для прояву спеціальної працездатності юних спортсменів 9-11 років 2008.-N10.80
26. Омельяненко Г.А.Психолого-педагогічні засади використання інформаційно-комунікативних технологій в професійній підготовці майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту 2008.-N10.86
27. Пилипей Л.П.Проблеми підходів до професійно-прикладної фізичної підготовки студентів вузів 2008.-N10.89
28. Пилипко В. Ф., Ніжніченко Д. О., Проскурін А. В., Ковальов І. М.Особливості фізичної підготовленості та морфологічної придатності пауерліфтерів в залежності від вагових категорій 2008.-N10.93
29. Ровный В.А.Функциональная устойчивость организма спортсменов при длительных нагрузках в стандартных условиях 2008.-N10.96
30. Рябцев С.П., Козіна Ж.Л.Методика розвитку рухових здібностей студентів із застосуванням елементів рукопашного бою 2008.-N10.99
31. Сембрат А.Л., Яценко Л.В.Ґендерна соціалізація особистості в сім'ї 2008.-N10.102
32. Сидорченко К.М.Взаємозв'язки між зміною фізичного здоров'я та розвитком фізичних якостей хлопчиків різних соматотипів в 11-14 років 2008.-N10.105
33. Степаненко В.М.Критерії оцінювання рівня ігрової майстерності юних футболістів 13 років 2008.-N10.109
34. Тимошенко О.В.Визначення ефективності застосування моделі оптимізації професійної підготовки майбутніх вчителів фізичної культури 2008.-N10.111
35. Троценко Т.Ю.Проблеми розвитку шкільної туристсько-краєзнавчої діяльності 2008.-N10.116
36. Усыченко В.В.Определение общего центра тяжести тела спортсменов, специализирующихся в бодибилдинге высокой квалификации 2008.-N10.119
37. Харабуга С.Г., Бріскін Ю.А., Климович Б.В., Лойко О.М, Людовик Т.В.Інформативні показники фізичної підготовленості курсантів ВВНЗ (на прикладі вправи "Смуга перешкод") 2008.-N10.122
38. Харківська А.А.Дескриптор сучасних педагогічних технологій - тестові технології 2008.-N10.125
39. Хендрик О.Розвиток соціальності людини інформаційного суспільства засобами хореографічного мистецтва 2008.-N10.131
40. Церковная Е.В., Барыбина Л.Н.Интересы и мотивы студентов как основа построения учебного процесса по физическому воспитанию в вузах 2008.-N10.135
41. Ягелло В., Вольська Б., Смульский В.Взаимосвязь показателей общей и специальной физической подготовленности квалифицированных дзюдоисток 2008.-N10.139
42. Яремчук Ю.Я.Соціально-психологічні аспекти у тренуваннях студентів з карате-до 2008.-N10.143
43. Яшна О.П.Адаптивна фізична культура в процесі відновлення й навчання дітей в умовах центрів соціальної реабілітації 2008.-N10.148
44. Ящанин Я., Кришковецас Э., Ящанин Н., Приймаков А.Показатели сократительной функции мышц нижних конечностей подростков культивирующих различные виды спорта в 10-недельном цикле тренировочных занятий 2008.-N10.152


Founders: Kharkov regional branch of national olympic committee of Ukraine. Publishing house KSADA. Editor-in-chief: Sergey Yermakov.
sportart@gmail.com