ЗМIСТ: Педагогiка, психологiя та медико-бiологiчнi проблеми фiзичного виховання i спорту, 2008, N8
СОДЕРЖАНИЕ: Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта, 2008, N8

rus eng
Формат PDF (3,9 Мб - полнотекстовая версия журнала)
→ Содержание на Open Journal Systems (OJS)
N PDF Автор (ы) Название Год, N Стр.
1. Амро Исмаил.Кинезитерапия в реабилитации больных с нарушением мозгового кровообращения 2008.-N8.3
2. Байрачный О.В.Анализ соревновательной деятельности футболистов высокой квалификации с учетом игровых амплуа 2008.-N8.7
3. Беземчук Л.В.Творчий підхід до конструювання змісту освіти в умовах модульного навчання 2008.-N8.10
4. Бобровник В., Криворученко О.Комплексний контроль фізичної підготовленості та функціонального стану серцево-судинної системи кваліфікованих легкоатлетів на етапі максимальної реалізації індивідуальних можливостей 2008.-N8.13
5. Бондарчук Н. Я., Чернов В. Д.Взаємозв'язок показників функціонального стану і фізичної підготовленості студентів УжНУ 2008.-N8.25
6. Вільчковський Е., Пасічник В.Самооцінка професійної підготовки студентами-випускниками факультетів фізичного виховання університетів та фізкультурних ВНЗ України та Польщі 2008.-N8.27
7. Вовк Л.В.Концептуальная модель формирования культуры здорового образа жизни у студентов специальной медицинской группы 2008.-N8.34
8. Вовченко І.І., Стаднік Т.В.Фізична підготовленість студентів медичного коледжу 2008.-N8.39
9. Воловик Н.І.Критерії оцінки розвитку координаційних здібностей дітей старшого дошкільного віку з функціональними порушеннями зору 2008.-N8.41
10. Вольянська С.Є.Моніторинг упровадження освітніх інновацій у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи 2008.-N8.45
11. Глущенко Н. В., Добродуб Е.З.Оптимізація циклічних рухів як спосіб адаптації ЧСС студентів до плавання на середні та довгі дистанції в умовах кондиційного тренування 2008.-N8.49
12. Гризун Л.Е.Визначення специфіки навчальних дисциплін різних типів як один з чинників формування змісту вищої професійної освіти 2008.-N8.51
13. Дорошенко В.В., Богдановская Н.В., Маликов Н.В.Особенности изменения адаптивных возможностей школьников старшего возраста с вегето-сосудистой дистонией под влиянием реабилитационных мероприятий с применением систематических занятий степ-аэробикой 2008.-N8.56
14. Єрмакова Т.Особливості формування здорового способу життя школярів: історичний аспект 2008.-N8.60
15. Ибраимова М.В., Запорожанова А.А., Ягелло М.Критерии физической подготовленности теннисисток в возрасте 12-15 лет 2008.-N8.63
16. Иванова Т.П.Динамика содержания гемоглобина у квалифицированных бегунов на средние и длинные дистанции в подготовительном периоде годичного цикла тренировки 2008.-N8.66
17. Коваль В.Ю.Шляхи формування здорового способу життя (ЗСЖ) у молодого покоління 2008.-N8.69
18. Колот А.В., Коробенко В.А., Евтушевская Н.Ю.Эволюция структуры планирования годичной подготовки в легкоатлетических прыжках 2008.-N8.72
19. Костікова І.І.Сучасні методологічні підходи професійної підготовки вчителя засобами інформаційно-комунікаційних технологій 2008.-N8.79
20. Кравченко А.А.Виявлення взаємоз'вязків між індивідуально-психологічними характеристиками спортивних педагогів та рівнем їх професійної адаптованості 2008.-N8.83
21. Кривко Я.П.Особливості програмованого контролю навчальних досягнень школярів у 60-ті рр. ХХ ст. на сторінках фахової періодичної літератури 2008.-N8.88
22. Лисяк В.М.Ефективність застосування факторів, які впливають на процес формування позитивної мотивації до занять фізичними вправами у школярів 2008.-N8.92
23. Лиходед Я.В., Клопов Р.В., Лиходед В.С.Зависимость здоровья школьников от их образа жизни 2008.-N8.95
24. Лупаренко С.Є.Технології використання вальдорфських засобів розвитку пізнавальної активності молодших школярів 2008.-N8.100
25. Лупінович К.С.Освітні процеси та формування етики і культури міжнаціонального спілкування в дітей 2008.-N8.103
26. Лупінович С.М.Корекційна діяльність педагога у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи 2008.-N8.106
27. Масенко Л.В.Аналіз відсіву у дитячо-юнацьких групах СДЮШОP та ДЮСШ дзюдо України з дорослою програмою тренування 2008.-N8.108
28. Олешко В.Г., Лутовинов Ю.А., Ткаченко К.В., Лысенко В.Н.Тенденции физического развития тяжелоатлетов- ветеранов 2008.-N8.111
29. Осіпов В.М.Особливості побудови програми фізичної реабілітації для пацієнтів з міофасціальним больовим синдромом 2008.-N8.114
30. Панченко Л.Ф.Проектна діяльність студентів в інформаційно-освітньому середовищі університету із використанням соціальних сервісів Інтернет 2008.-N8.117
31. Пилипей Л.П. Петренко Н.В.Ефективність особисто орієнтованої програми зі степ-аеробіки для професійно-прикладної фізичної підготовки 2008.-N8.121
32. Пилипко В.Ф., Гаврічкін С.В., Севрюков А.М.Особливості психологічної підготовки юних спортсменів, які займаються тайським боксом 2008.-N8.125
33. Підкопай Д.О.До питання обліку і нормування роботи масажиста в умовах зборів і змагань в шорт-треку 2008.-N8.127
34. Помазан А.А.Характеристика функціональних здібностей дітей 4-6 років для відбору до занять гімнастикою 2008.-N8.130
35. Русланов Д.В., Краузе Т.М.Ритмы и психология: новые подходы в исследовании циркадианных ритмов психической активности человека в онтогенезе 2008.-N8.133
36. Смолянюк Н.М.Проведення екскурсій з природознавства в початковій школі (70-90-ті рр. ХХ ст.) 2008.-N8.139
37. Татушко О.Професійна діяльність і акмеологія: історико-педагогічні аспекти 2008.-N8.142
38. Толкачева Е.В., Богдановская Н.В., Маликов Н.В.Изучение особенностей регуляции сердечно-сосудистой системы детей младшего школьного возраста в процессе их реабилитации с использованием средств ароматерапии 2008.-N8.144
39. Томенко О.А.Елементи олімпійської освіти у процесі фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів 2008.-N8.148
40. Філатова З.І.Ціннісні орієнтації та відношення студентів до занять з фізичного виховання в умовах спеціальних медичних груп 2008.-N8.151
41. Церковная Е.В., Приходько А.И., Попрошаев А.В.Проблемы поиска путей оптимизации процесса физического воспитания в высших учебных заведениях 2008.-N8.154
42. Шахненко В.І.Радянський період розвитку теорії і практики формування здоров'я дітей і підлітків 2008.-N8.158
43. Tadeusz Jasi?ski.Kryteria oceny szkolnej z wychowania fizycznego w percepcji nauczycieli 2008.-N8.165
44. Kropid?owski Zb., Kopa?ski R., Pryimakov O.Tre?ci obci??e? treningowych a wydolno?? tlenowa u pi?karzy no?nych 2008.-N8.170
45. Szwarc A.Samokontrola sprawno?ci pi?karskiej jako stymulator aktywno?ci fizycznej m?odzie?y szkolnej 2008.-N8.174


Founders: Kharkov regional branch of national olympic committee of Ukraine. Publishing house KSADA. Editor-in-chief: Sergey Yermakov.
sportart@gmail.com