ЗМIСТ: Педагогiка, психологiя та медико-бiологiчнi проблеми фiзичного виховання i спорту, 2008, N7
СОДЕРЖАНИЕ: Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта, 2008, N7

rus eng
Формат PDF (3,9 Мб - полнотекстовая версия журнала)
→ Содержание на Open Journal Systems (OJS)
N PDF Автор (ы) Название Год, N Стр.
1. Багінська О.В.Кинезитерапия в реабилитации больных с нарушением мозгового кровообращения 2008.-N7.3
2. Бирюков А.А., Савин Д.Н.Анализ соревновательной деятельности футболистов высокой квалификации с учетом игровых амплуа 2008.-N7.5
3. Бугеря Т. М.Творчий підхід до конструювання змісту освіти в умовах модульного навчання 2008.-N7.18
4. Бухвал А.В.Комплексний контроль фізичної підготовленості та функціонального стану серцево-судинної системи кваліфікованих легкоатлетів на етапі максимальної реалізації індивідуальних можливостей 2008.-N7.22
5. Вихляєв Ю.М.Взаємозв'язок показників функціонального стану і фізичної підготовленості студентів УжНУ 2008.-N7.24
6. Гвоздецька С.В.Самооцінка професійної підготовки студентами-випускниками факультетів фізичного виховання університетів та фізкультурних ВНЗ України та Польщі 2008.-N7.31
7. Горлов А.С.Концептуальная модель формирования культуры здорового образа жизни у студентов специальной медицинской группы 2008.-N7.34
8. Грень Л.Н.Фізична підготовленість студентів медичного коледжу 2008.-N7.38
9. Грицай С.М.Критерії оцінки розвитку координаційних здібностей дітей старшого дошкільного віку з функціональними порушеннями зору 2008.-N7.42
10. Грицкова Ю.В.Моніторинг упровадження освітніх інновацій у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи 2008.-N7.44
11. Десятніков Г.О., Десятнікова Н.В.Оптимізація циклічних рухів як спосіб адаптації ЧСС студентів до плавання на середні та довгі дистанції в умовах кондиційного тренування 2008.-N7.46
12. Дорошенко В.В., Богдановская Н.В., Маликов Н.В.Визначення специфіки навчальних дисциплін різних типів як один з чинників формування змісту вищої професійної освіти 2008.-N7.50
13. Дрюков В.О.Особенности изменения адаптивных возможностей школьников старшего возраста с вегето-сосудистой дистонией под влиянием реабилитационных мероприятий с применением систематических занятий степ-аэробикой 2008.-N7.54
14. Илюшина В.А.Особливості формування здорового способу життя школярів: історичний аспект 2008.-N7.57
15. Клімцов А.Критерии физической подготовленности теннисисток в возрасте 12-15 лет 2008.-N7.59
16. Козацька Т.Ю.Динамика содержания гемоглобина у квалифицированных бегунов на средние и длинные дистанции в подготовительном периоде годичного цикла тренировки 2008.-N7.62
17. Колот А.В.Шляхи формування здорового способу життя (ЗСЖ) у молодого покоління 2008.-N7.66
18. Корд Махназ.Эволюция структуры планирования годичной подготовки в легкоатлетических прыжках 2008.-N7.71
19. Корінчак Л.М.Сучасні методологічні підходи професійної підготовки вчителя засобами інформаційно-комунікаційних технологій 2008.-N7.74
20. Королінська С.В., Сіренко П.О.Виявлення взаємоз'вязків між індивідуально-психологічними характеристиками спортивних педагогів та рівнем їх професійної адаптованості 2008.-N7.77
21. Лиходед Я.В., Клопов Р.В., Лиходед В.С.Особливості програмованого контролю навчальних досягнень школярів у 60-ті рр. ХХ ст. на сторінках фахової періодичної літератури 2008.-N7.79
22. Манько В.А.Ефективність застосування факторів, які впливають на процес формування позитивної мотивації до занять фізичними вправами у школярів 2008.-N7.85
23. Овчаренко С.В.Зависимость здоровья школьников от их образа жизни 2008.-N7.89
24. Осіпов В.М.Технології використання вальдорфських засобів розвитку пізнавальної активності молодших школярів 2008.-N7.92
25. Пронтенко К.В.Освітні процеси та формування етики і культури міжнаціонального спілкування в дітей 2008.-N7.94
26. Русланов Д.В., Краузе Т.М.Корекційна діяльність педагога у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи 2008.-N7.97
27. Седляр Ю.В.Аналіз відсіву у дитячо-юнацьких групах СДЮШОP та ДЮСШ дзюдо України з дорослою програмою тренування 2008.-N7.103
28. Сембрат А.Л.Тенденции физического развития тяжелоатлетов- ветеранов 2008.-N7.106
29. Таран Л.Н.Особливості побудови програми фізичної реабілітації для пацієнтів з міофасціальним больовим синдромом 2008.-N7.110
30. Тимошенко О.В.Проектна діяльність студентів в інформаційно-освітньому середовищі університету із використанням соціальних сервісів Інтернет 2008.-N7.114
31. Толкачева Е.В., Богдановская Н.В., Маликов Н.В.Ефективність особисто орієнтованої програми зі степ-аеробіки для професійно-прикладної фізичної підготовки 2008.-N7.119
32. Тріфан О.М.Особливості психологічної підготовки юних спортсменів, які займаються тайським боксом 2008.-N7.123
33. Троценко В.В., Іщенко О.А., Ампілогов О.В.До питання обліку і нормування роботи масажиста в умовах зборів і змагань в шорт-треку 2008.-N7.131
34. Турчик І.Х.Характеристика функціональних здібностей дітей 4-6 років для відбору до занять гімнастикою 2008.-N7.135
35. Фальова О.Є.Ритмы и психология: новые подходы в исследовании циркадианных ритмов психической активности человека в онтогенезе 2008.-N7.138
36. Хандога Я.В., Хандога В.И.Проведення екскурсій з природознавства в початковій школі (70-90-ті рр. ХХ ст.) 2008.-N7.141
37. Хоменко І.М., Глазирін І.Д.Професійна діяльність і акмеологія: історико-педагогічні аспекти 2008.-N7.143
38. Шапаренко Х.А.Изучение особенностей регуляции сердечно-сосудистой системы детей младшего школьного возраста в процессе их реабилитации с использованием средств ароматерапии 2008.-N7.146
39. Шахненко В.І.Елементи олімпійської освіти у процесі фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів 2008.-N7.150
40. Шмигов П.Ціннісні орієнтації та відношення студентів до занять з фізичного виховання в умовах спеціальних медичних груп 2008.-N7.157
41. Ягелло М., Ягелло В.Проблемы поиска путей оптимизации процесса физического воспитания в высших учебных заведениях 2008.-N7.160
42. Ярещенко О.А.Радянський період розвитку теорії і практики формування здоров'я дітей і підлітків 2008.-N7.164
43. Borysiuk Z., Nawarecki D.Kryteria oceny szkolnej z wychowania fizycznego w percepcji nauczycieli 2008.-N7.168
44. Mirella Stech.Tre?ci obci??e? treningowych a wydolno?? tlenowa u pi?karzy no?nych 2008.-N7.171
45. Szwarc A.Samokontrola sprawno?ci pi?karskiej jako stymulator aktywno?ci fizycznej m?odzie?y szkolnej 2008.-N7.175


Founders: Kharkov regional branch of national olympic committee of Ukraine. Publishing house KSADA. Editor-in-chief: Sergey Yermakov.
sportart@gmail.com